občanské sdružení
vyhledej    
fotogalerie    
   info@bezbarier.cz
   vyber požadované město: články    cestování    ubytování    dokumenty    tipy    odkazy    diskuze    kontakt
    Potvrď výběr    nově:    Český Krumlov english version 
Domů > Články

06.01.2010 P?ístupnost Prahy zkoumali studenti z UK

01.01.2010 Pžání do nového roku 2010

01.09.2009 Ji?í Paroubek nelichotiv? použil jméno Jedli?kova ústavu

14.03.2009 Konference INSPO 2009

14.03.2009 Bezbariérový p?ístup na Karlštejn

21.10.2008 Internetovna - Hospimedica 2008

12.9.2008 Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území m?sta Chebu

16.10.2007 Vítejte v Internetovn? - Hospimedica 2007

20.09.2007 Asistivní technologie neboli eInclusion

07.09.2007 Ukrajina bez Bariér? Stále spí....

26.06.2007 E-learningové kurzy pro zájemce s t?lesným postižením v pilotním projektu zdarma

05.06.2007 Budou Ho?ice bez bariér?

12.04.2007 Doprava postižených? Existuje!

10.03.2007 Op?t konference INSPO - 17.3.2007

21.01.2007 Brno - Minibus pro p?epravu vozí?ká?ú na lince 81

10.01.2007 Nový portál: Burza práce pro handicapované

31.12.2006 P?ání k novému roku

21.11.2006 Kavárna pro vozí?ká?e se v?era otev?ela host?m

05.11.2006 ?eské Bud?jovice: Spolu bez bariér 2006

25.10.2006 HOSPIMEDICA - technické elektronické novinky pro p?ekování bariér

23.10.2006 Bezbarier.cz se op?t p?edstaví v Internetovn? na veletrhu HOSPIMedica v Brn?

26.09.2006 V. Krása: Nedostatek finan?ních prost?edk? ohrožuje realizaci zákona o sociálních službách

21.09.2006 Práce hendikepovaných ve spole?nosti IBM v Brn?

12.07.2006 Vozí?ká?i si na tábor p?ibalují i své tla?i?e

16.06.2006 Chcete byt bez bariér? V Man?tín? jeden zbyl!

18.05.2006  Kino bez bariér na karlovarském filmovém festivalu již pošesté

23.04.2006 Bezbariérov? bude možné p?estupovat na všechny trasy metra

01.04.2006 Na veletrh NON HANDICAP vlakem z Brna zdarma

14.03.2006 Konference INSPO p?edstavila novinky pro uživatele se zdravotním postižením

11.03.2006 Oprava plošiny Mirolift.

07.03.2006 Pozvánka na konferenci INSPO 2006

26.02.2006 Portál BusinessInfo.cz je zcela bezbariérový

15.02.2006 Bezbariérový Jeseník? Osm let ?ekání!

06.02.2006 Odstrašující p?íklady ?ešení p?ístupnosti I. - Rampa

30.01.2006 Postižené lidi omezují bariéry

16.01.2006 Historie zp?ístup?ování ve?ejné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

01.01.2006 Novoro?ní ?ání

20.12.2005 Lidé s handicapem - zamyšlení Britských list?

05.12.2005 Doprava na zavolání pro osoby se sníženou mobilitou

28.11.2005 Nízkopodlažní autobusy pro Tachov

23.11.2005 Hodonínská radnice chystá bezbariérovou m?stskou dopravu

22.11.2005 V metru se rozbila plošina pro vozí?ká?e

09.11.2005 Na Jánské ulici v Brn? v provozu mluvící bankomat

26.10.2005 Den jízdy na vozíku po Praze

11.10.2005 Plošiny pro vozí?ká?e mají nedostatky

30.09.2005 Vozí?ká?i kritizují poštu a jiné instituce

30.09.2005 Po?íta?e proti bariérám

22.09.2005 Komentá?e ke zvedacím plošinám a stanicím ?D

19.09.2005 Ve skanzenu se pustili do oprav, obnoví zídku, vym?ní i podlahy

13.09.2005 VITEJTE NA VELETRHU HOSPIMEDICA

01.09.2005 Program mobility

30.08.2005 Invalidé se nedostanou do všech vlak?

13.07.2005 Cestování vlakem ve Velké Británii a Francii

02.07.2005 Safaribus pro ko?árky a invalidní vozíky

28.06.2005 Spokojenost vyjád?í samolepka

14.06.2005 Pohodlné cestování pro invalidy

01.06.2005 Vozí?ká?i mohou jet na festival

16.05.2005 Bezbariérová u?ebna slouží pražským vysokoškolák?m

28.04.2005 Turist?m na Šumav? poslouží nové stezky

09.04.2005 Myš, která zvládá t?es ruky

23.03.2005 Magistrát se ptal vozí?ká?? na názor

17.03.2005 Konference INSPO ve znamení asistivních technologií

11.03.2005 P?ístupné telefony

04.03.2005 Nádraží v Mezi?í?í získalo cenu Mosty

15.02.2005 ?eská pošta nabízí na webu p?ístupné pošty

26.01.2005 V Hodonínském kotlíku se uva?il boj proti bariérám

21.01.2005 Dianina fontána v Londýn? se opravuje

17.01.2005 Vozí?ká?i rozjeli vlastní dopravu

10.01.2005 Postiženým se zlepší cestování

07.01.2005 Do kostela mohou jet i vozí?ká?i

05.01.2005 V Brn? p?ibudou další nízkopodlažní tramvaje

23.12.2004 Váno?ní p?ání

23.12.2004 Vozí?ká?i se u Muzea do metra už dostanou

18.12.2004 Ameri?tí v?dci u?inili další krok k ovládání p?ístroj? mozkem

10.12.2004 Pardubice mají mapu cest bez bariér pro postižené

16.11.2004 A jestli neodjeli, bloudí tam dodnes…

11.11.2004 Postižené museli vynášet

04.11.2004 Na Rehaprotexu novinka v oblasti bezbariérových PC

01.11.2004 Bezbarier.cz op?t na Rehaprotexu - s dotazníkem !

13.10.2004 Za Škromachem už mohou vozí?ká?i

07.10.2004 Vozí?ká??m rampa uleh?í život.

24.09.2004 Do divadla už mohou i vozí?ká?i

19.09.2004 ?eskokrumlovský den bez bariér ve fotografiích

16.09.2004 Bezbariérová linka d?v?ry na Internetu

03.09.2004 DEN S HANDICAPEM – DEN BEZ BARIÉR

14.08.2004 Plošiny pro invalidy jsou nebezpe?né

01.08.2004 Hluboká pokra?uje v projektu bezbariérové m?sto

20.07.2004 Vozí?ká?i budou mít své vlaky do Prahy

02.07.2004 ?eské dráhy posoudí p?ístupnost jednotllivých nádraží v ?R

23.06.2004 Postižení se vydají do ulic, aby zjistili stav komunikací

06.06.2004 Do kina mohou vozí?ká?i jet na ramp?

03.06.2004 Z jednání pracovní skupiny NRZP/bariéry

12.05.2004 Úlevy pro vozí?ká?e se v zemích EU liší

06.05.2004 Slad?ní evropské legislativy pro výtahy

23.04.2004 Pozvánka na akci - P?ekonejme bariéry

15.04.2004 Na Výstavišti v Praze Holešovicích za?ne v úterý 20. dubna ?ty?denní specializovaná výstava pro zdra

14.04.2004 Budova hlavní pošty bude p?ístupná

30.03.2004 Nejv?tší firmy mají své weby stále nep?ístupné

23.03.2004 PUB+ P?ístupnost ve?ejných budov - seminá?

15.03.2004 INSPO 2004 ve znamení bezbariérového Internetu

12.03.2004 Bezbariérové studia u nás a v Kanad?

11.03.2004 INSPO - Internet informa?ní systémy pro osoby se specifickými pot?ebami

03.03.2004 Vítejte v EU: Co ceka ceské invalidy

27.02.2004 Mapa pom?že i matkám s ko?árky

23.02.2004 P?ístupy pro hendikepované se pomalu zlepšují

20.02.2004 Kulatý st?l handicapovaných ob?an? se zástupci m?sta a ve?ejnosti

05.02.2004 P?ístupnost osob se sníženou schopností pohybu a orientace k možnostem cestování

09.01.2004 Metro bez bariér

23.12.2003 Váno?ní p?ání

19.12.2003 Prachatice se p?ipojily Evropskému roku osob se zdravotním postižením

08.12.2003 Polské Kielce bez bariér

02.12.2003 Až Škromach vstane (Respekt - 48/03)

19.11.2003 Osobnosti si vyzkouší den na vozíku

13.11.2003 Postižení se hlásí o svá práva i v evropském m??ítku

06.11.2003 Seminá? na Rehaprotexu: Bariéry v ?eských m?stech

03.11.2003 Pozvání na Rehaprotex

02.11.2003 Zdravotn? postižení narážejí v ?eském T?šín? na bariéry

22.10.2003 Vlak na Rehaprotex

17.10.2003 M?stská knihovna v Kutné Ho?e se otev?e vozí?ká??m

05.10.2003 Cestovani s ?D po transformaci

29.09.2003 Hranická radnice chce mít p?ístupy bez bariér

15.09.2003 Na MSV 2003 se p?edstavují nízkopodlažní vozidla

10.09.2003 Den otev?ených dve?í knihovny Masarykovy univerzity

08.09.2003 V Praze chyb?jí nízkopodlažní autobusy a tramvaje

11.08.2003 Projekt Vyso?ina BezBariér startuje

25.07.2003 Vozí?ká?i z?stávají izolováni v údolí

02.07.2003 Není všechno zlato co se t?pytí

25.06.2003 Jak se ve sv?t? cestuje

18.06.2003 Handicapovaní a taxislužba, hudba budoucnosti

09.06.2003 Nový trolejbus umí pokleknout

02.06.2003 V D??ín? je zrekonstuované nádraží

28.05.2003 Veletržišt? v Nit?e je p?ív?tiv?jší

22.05.2003 Ve Frenštát? je nový autokemp

16.05.2003 Ve Zlín? budou jezdit nízkopodlažní autobusy

22.04.2003 2003 - Evropský rok osob se zdravotním postižením

14.04.2003 Sout?ž Obec zdravotn? postiženým

08.04.2003 Z pen?z vybudují trasy pro vozí?ká?e

05.04.2003 V Brn? je projekt na odstran?ní bariér

24.03.2003 Prob?hla konference INSPO 2003

01.03.2003 Internet bez bariér - B?ezen odstartoval

18.02.2003 P?ístupný zámek Žleby

15.02.2003 Bezbariérové po?íta?e

03.02.2003 Britský integrovaný tane?ní soubor CandoCo
p?ijede do ?eské republiky

11.01.2003 Alternativní nástup a výstup z vlaku

14.12.2002 Minireportáž z Honzíkové cesty a la Vidurius

04.12.2002 Rádce mladých sviš?? pro cestování bezbar-šalinou.

02.12.2002 Problémy s provozem serveru Bezbarier.cz

19.11.2002 Autobusy b?hem summitu NATO omezeny

14.11.2002 MHD v Brn? není bez problém?

10.11.2002 Internet na Rehaprotexu je nedílnou sou?ástí

05.11.2002 Bezbarier.cz startuje v Internetovn?

30.10.2002 Bezbarier.cz na Veletrhu Rehaprotex 2002

16.10.2002 Doprava v New Yorku z pohledu vozí?ká?e

26.09.2002 Vozí?ká?i vyjeli na vrchol Sn?žky

20.09.2002 Olomoucká radnice se otev?e i vozí?ká??m

25.08.2002 Šumava nabízí trasy pro vozí?ká?e

15.08.2002 Pro evakuaci vozí?ká?? není žádný speciální plán

26.07.2002 Portál pro zdravotn? postižené se bude jmenovat Helpnet

20. 06. 20 Mezinárodní filmový festival - Kino bez bariér

10.06.2002 Dopravní asistent - nová služba v Brn?

19.06.2002 P?edvolební billboardy v ulicích p?ekážejí vozí?ká??m a slepc?m

7. 6. 2002 BEZBARIÉROVÁ MHD V PRAZE

19. 5. 2002 DIVADLO ARCHA A BRITISH COUNCIL HLEDAJÍ ZÁJEMCE O ÚČAST NA TANEČNÍM WORKSHOPU - DÍLNĚ S BRITSKÝM INTEGROVANÝM SOUBOREM CANDOCO

19. 4. 2002 ZVONKY IVANA LANGERA

25. 3. 2002 INSPO 2002 - JAK VYTVÁŘET WEB NEZISKOVÉ SPOLEČNOSTI

20. 3. 2002 INSPO 2002

15. 3. 2002 KANCELÁŘ OMBUDSMANA PŘÍSTUPNÁ VOZÍČKAŘŮM

26. 2. 2002 DOPRAVA A OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

16. 2. 2002 DVA VOZÍČKÁŘI ŽALUJÍ ČR

27. 1. 2002 VÝHODY PARKOVÁNÍ V ZEMÍCH CEMT A EU

15. 1. 2002 POHLED NA REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY

13. 1. 2002 BEZ BARIÉR NA CD CHIP

20. 12. 2001 NOVÁ SEKCE VE MĚSTECH: BEZBARIÉROVÝ INTERNET

18. 12. 2001 ACCESSIBLE - PŘÍSTUPNÝ INTERNET II

23. 11. 2001 ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI

23. 11. 2001 ACCESSIBLE - PŘÍSTUPNÝ INTERNET

11. 11. 2001 LETOŠNÍ REHAPROTEX BYL ÚSPĚŠNÝ

12. 10. 2001 POZVÁNKA NA VELETRHY REHACARE A REHAPROTEX

15. 9. 2001 KONFERENCE INTERNET A INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

21. 7. 2001 JAK JE TO S BEZBARIÉROVOSTÍ V NORSKU

22. 6. 2001 2. SETKÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZPS

9. 6. 2001 MFF KARLOVY VARY - KINO BEZ BARIÉR

6. 6. 2001 DIVADLO ARCHA A THE BRITISH COUNCIL

16. 5. 2001 NOVÁ SLUŽBA PRO HLEDÁNÍ PRÁCE ZTP

28. 4. 2001 KUJEBÁCKÁ SHOW

4. 4. 2001 SETKÁNÍ S PRAŽSKOU ORGANIZACÍ VOZÍČKÁŘŮ

21. 3. 2001 SETKÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO HANDICAPOVANÉ

16. 3. 2001 SETKÁNÍ V CENTRECH PARNÍK A PARAPLEDoporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.