Domů


info@bezbarier.cz

Turist?m na Šumav? poslouží nové stezky

Šumava - Nejv?tší novinkou bude v lét? otev?ení nau?né stezky okolo Vchynicko-tetovského kanálu mezi Modravou a Srním. "Stezka je dlouhá 14 kilometr?. Bude ur?ena p?ším, cyklist?m a vozí?ká??m. Nau?ná stezka za?íná u mostu Rechle nedaleko Modravý a vede podél kanálu, kde se d?íve plavilo d?íví, až do Srní. Na stezce je nov? desítka informa?ních panelu, na kterých se návšt?vníci dozv?dí, kde se práv? nacházejí, a zajímavosti o lokalit?. "Návšt?vníci mohou v lét? využít ekologické autobusy, kterými se dostanou ze Smí na Modravu nebo v opa?ném sm?ru. Zhruba v polovin? trasy se dá také odbo?it a p?es T?íjezerní sla? dojít na Modravu," radí Štenberg. Na za?átku ?ervence správci národního parku otev?enou novou stezku také u B?ezníku. Bude dlouhá asi t?i kilometry

www.idnes.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.