Domů


info@bezbarier.cz

Komentá?e ke zvedacím plošinám a stanicím ?D

?eské dráhy zvažují pro p?íští rok možnost nákupu mobilních zvedacích plošin do dalších železni?ních stanic. Své návrhy – pokud možno i s od?vodn?ním, pro? práv? vaše nádraží – zasílejte do ?tvrtka 29.9. na adresu: milena.antonovicova@ligavozic.cz.

Pokud máte jakékoliv problémy s ?D (neochota pracovník? ?D center, problémy p?i konkrétních jízdách p?edem objednanými vagóny pro vozí?ká?e atd.), obracejte se prosím na p. Blu?ovskou z odboru osobní dopravy generálního ?editelství ?D (BludovskaN@gr.pha.cd.cz). Všechny stížnosti jsou p?ešet?eny a na jednáních je ješt? jednou probíráme.

Ješt? bychom Vám doporu?ili stránky www.cd.cz, kde v sekci cestování vlakem/p?eprava t?lesn? postižených naleznete obecné informace, a na www.idos.cz p?i kliknutí na konkrétní železni?ní stanici a dále rozsah poskytovaných služeb m?žete najít údaje o p?ístupnosti stanice. P?ipomínky m?žete psát i k t?mto údaj?m.

Pro p?ímý odkaz na stanice ?D se zvedací plošinou m?žete využít na našem serveru Bezbarier.cz odkazy v sekci Bezbariérový transport.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.