Domů


info@bezbarier.cz

Postižené lidi omezují bariéry

Jižní ?echy - Zdravotn? postižení Jiho?eši požadují lepší komfort. Odstran?ní bariér p?i cestování vlaky a p?i pohybu ve m?stech. Tvrdí, že zem? západní Evropy jsou na tom mnohem lépe. Jen v jižních ?echách je více než 60 tisíc zdravotn? postižených. K tomu lze p?ipo?íst další desetitisíce senior?, potíže mohou mít v ulicích i maminky s ko?árky. Všude, a zvlášt? v zim?, na n? ?íhají nástrahy.

Helpnet.cz / MF Dnes


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.