Domů


info@bezbarier.cz

Kino bez bariér na karlovarském filmovém festivalu již pošesté

Bezbariérový p?ístup do promítacích sál? a bezplatný asisten?ní a informa?ní servis pro vozí?ká?e bude zajišt?n i v letošním 41. ro?níku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který se koná ve dnech 30. ?ervna – 8. ?ervence 2006. Projekt Kino bez bariér, který se koná za podpory spole?nosti Philip Morris ?R letos již pošesté, si získal velkou oblibu. V lo?ském roce zaznamenali po?adatelé tém?? padesát host? Kina bez bariér.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.