Domů


info@bezbarier.cz

Chcete byt bez bariér? V Man?tín? jeden zbyl!

Man?tín - Bezbariérový byt nemohou udat v Man?tín? na severním Plze?sku. Rozhodli se tedy hledat zájemce i jinde než v nejbližším okolí m?sta. Požádat si o n?j nyní m?že každý bez ohledu na adresu trvalého bydlišt?. Musí pouze splnit podmínku pot?ebnosti pe?ovatelské služby a minimáln? dv? tyto služby následn? využívat.

www.helpnet.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.