Domů


info@bezbarier.cz

P?ání k novému roku

Milí p?átelé a návšt?vníci portálu Bezbarier.cz. P?ejeme Vám úsp?šný rok 2007 a stále více míste bez bariér !!!


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.