Domů


info@bezbarier.cz

Nový portál: Burza práce pro handicapované

K lepšímu uplatn?ní osob se zdravotním postižením na trhu práce má p?isp?t nový portál Burza prace, který spustila Nadace Charty 77. Portál obsahuje databázi pracovních nabídek, zájemci si mohou nechat aktuální nabídky zasílat mailem. Najdou zde i praktické rady, t?eba jak správn? napsat životopis. Pokud by žadatelé nespl?ovali p?esn? požadavky firmy a kvalifika?ní kritéria konkrétní pozice, mohou být doškoleni na míru. Spolupracující projekt Universita 4G totiž doškoluje a rekvalifikuje pracovníky podle požadavk? zam?stnavatele.

Helpnet.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.