Domů


info@bezbarier.cz

Veletržišt? v Nit?e je p?ív?tiv?jší

Koncem kv?tna se každoro?n? koná strojírenský veletrh ve starobylém sloveském m?st? Nitra. Na výstavišt? Agrokomlexu se sjede pom?rn? široká základna vystavovatel? a svým významem se veletrh ?adí mezi významné akce svého druhu. Je proto velice milé, že i z hlediska bezbariérovosti se vylepšilo výstavišt? p?ístupným WC se zvonkem u hlavní brány. Velká ?ást pavilon? je p?ízemních (krom? pav. A,B.D) a tak se dá ?íci, že je toto výstavišt? možná i p?ístupn?jší než daleko renomovan?jší v Brn?.

rysavy@bezbarier.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.