Domů


info@bezbarier.cz

Den otev?ených dve?í knihovny Masarykovy univerzity

Den otev?ených dve?í pro handicapované ?tená?e se koná v pátek 19. zá?í 2003 od 9 hodin do 16 hodin ve všech knihovnách Masarykovy univerzity.
Prohlédnete si všechny typy knihovnických služeb s doprovodným odborným výkladem; pokud budete mít zájem, m?žete si tyto služby vyzkoušet i s odbornou instruktáží a osobní asistencí.
Navíc budete mít možnost se vyjád?it k nedostatk?m knihoven, omezující její p?ístupnost a vyslovit své návrhy na možná zlepšení.
Tyto návrhy m?žete vyslovit p?ímo na dnu Otev?ených dve?í nebo je písemn? zaslat na kontakt: 43265@mail.muni.cz.

Související odkazy:
Stránky MU Brno: www.muni.cz.

B?etislav Šimral, FF MU Brno


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.