Domů


info@bezbarier.cz

Na MSV 2003 se p?edstavují nízkopodlažní vozidla

Na jubilejním 45. ro?níku Mezinárodního srojírenského veletrhu v Brn? se prezentuje n?kolik projekt? kolejových vozidel s nízkopodlažní úpravou. Asi nejzajímav?jší se zdá být upravená tramvaj firmy Pars Nova a.s. ze Šumperka. Jedná se o projet vložení nového st?edního ?lánku do tramvaje K2, spojený s komplexní modernizací tramvaje. Tímto ?ešením vzniká levná varianta nízkopodlažní tramvaje. Další zajímavostí je p?ím?stský vlak ?ady 840 slovenské firmy ZOS Vrútky, který je op?t ?ešen s plošinou pro vozí?ká?e. V p?íštích dnech se chystá oficiální prezentace t?chto produkt?. Která p?inese celkové informace v?etn? plánu na ov??ovací jízdy v ?eských m?stech.

Karel Ryšavý


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.