Domů


info@bezbarier.cz

Vlak na Rehaprotex

i pro letošní rok je p?ipraven vlak pro postižené na výstavu Rehaprotex. Pojede op?t v zahajovací den výstavy t.j. v úterý 4. listopadu 2003. Rámcové ?asy pro jízdu vlaku tam jsou: Praha Holešovice 5,53 Kolín 6,35 Pardubice hl.n. 7,15 ?eská T?ebová 8,00 p?íj BVV cca 10 hodin. Odjezd z BVV v cca 15,30 hodin, Praha 20 hod. Jízdné je zdarma, kapacita vlaku omezená, není možno p?idat více voz?, zvlášt? pak vozy pro vozí?ká?e nejsou a navíc omezují kapacitu pro ostatní ú?astníky. Je bezpodmíne?n? nutné v?as se nahlásit e-mailem na adresu jaryncaj@genius.cz. K dispozici jsou 4 vozy po 80 lidech. Hlaste i jako skupiny. tel. 603 787 406

rysavy@bezbarier.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.