Domů


info@bezbarier.cz

Metro bez bariér

Pražské metro má v sou?asné dob? celkem 51 stanic a jen 21 má bezbariérový p?ístup. Tato situace by se m?la postupn? zm?nit.

doprava.melies.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.