občanské sdružení
vyhledej    
fotogalerie    
   info@bezbarier.cz
   vyber požadované město: články    cestování    ubytování    dokumenty    tipy    odkazy    diskuze    kontakt
    Potvrď výběr    nově:    Český Krumlov english version 
Domů > Havlí?k?v Brod > Doprava ve m?st?

Doprava ve m?st?

Autobusy
AUTOBUSYTel.:569427146
MHD má k dispozici 1 nízkopodlažní autobus s mechanickou nájezdovou plošinu. Je p?ednostn? nasazován v dob? od 8 do 12 hodin na linku ?. 8 (Nádraží ?D - nemocnice - Perknov). Na ostatních linkách je nízkopodlažní autobus nasazován zcela nahodile. MHD nemá náhradní v?z, takže v p?ipad? poruchy nízkopodlažní spoj nejezdí. Informace též u vedoucího MHD v Havlí?kov? Brod? Lubomíra Hepnera: lhepner@tshb.cz, tel: 451422142.
Stanice ?D s plošinami
MOBILNÍ Z. PLOŠINANádraží
Tel.: 972645491
www.cd.cz
Plošina instalována od roku 2004/2005, p?ed použitím volejte uvedené ?íslo.
Nádraží
NÁDRAŽÍ ?DTel.:569468405
zsthbrtech@pds.pce.cdrail.cz
Bezbariérový p?ístup je p?ipravován. V sou?asné dob? je doprava vozí?ká?? možná po p?edchozí telefonické domluv?.

Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.