občanské sdružení
vyhledej    
fotogalerie    
   info@bezbarier.cz
   vyber požadované město: články    cestování    ubytování    dokumenty    tipy    odkazy    diskuze    kontakt
    Potvrď výběr    nově:    Český Krumlov english version 
Domů > Bezbariérové PC >  Pohybová postižení

graficky Pohybová postižení graficky

Název: JoyStick - brada
Výrobce: Incap (D)
Jedná se o jednoduché za?ízení v konstuk?ím provedení joystick, které funguje jako PS/2 my?. Ovládá se bradou. Jt on?co co se hodí i pro lidi s postizenim hornich koncetin mouse_small.jpg
Název: Synapse Head Tracking
Výrobce: Synapse Adaptive
Za?ízení umož?ující plnou kontrolu myši na PC. Je vhodné pro osoby, které neovládají ruce ale mají dobrý pohyb hlavy. Pomocí systému tla?ítkových spína?? je možno pohybem hlavy ?ídit pohyb kurzoru na obrazovce. V kombinaci s n?kterým s obrazovkových emuláror? klávesnice je výbornou možností jak kompenzovat nepohyblivé hprní kon?etiny. Existuje v provedení RS232 stejne jako PS/2 pro všechny známé systémy PC, Macintosh headmaster_small.jpg
Název: Dotekový emulátor myši
Výrobce: Cirque Corporation
Dotyková podložka, která umož?uje velmi jemným tlakem posouvat s kurzorem. Dále je vybanena dv?ma tla?ítky, která v sou?innosti s podložkou mohou pln? nahradit myš. Spolupracuje s b?žnými ovlada?i myši a zaárove? je dodávám speciální sofware. Cena od 40m- USD. cirque_eascat_s.jpg
Název: Ami hand track (myš)
Výrobce: Trust
Kombinace myši s trackballem. Zp?sobem držení a ovládání p?ipmíná spouš? pistole. Díky tomu umož?uje ovládat kurzor s velkou volností. Vhodné pro jedince kte?í mají špatnou hybnost rukou ale pohyblivé prsty. Propojení na b?žné PC pomocí PS/2 rozhraní. Cena: 40,- EUR amihandtrack_small.jpg
Název: Big Keys
Výrobce: Greystone Digital
Alternativní klávesnice s velkými klávesami. Díky t?mto klávesám je umožn?na lepší lokace ?der?. Klávesy mají velikost 21x21mm (1 inch). Možno objednat barevé i jednobarevné provedení. cena dle výrobce: 159,- USD. bigkeys_small.jpg
Název: AdaptaTray
Výrobce: Custom Solutions
Systém mechanických podp?rek a držák?, které fixují kon?etiny hendikepovaného jedince tak, aby byl schopen ovládat PC. Nastavením správné pozice horních kon?etin v kombinaci se spína?i je ve možno dosáhnout velké pomoci p?i práci fyzicky postiženého se standartními periferiemi PC jako je klávesnice a myš. adaptr_smal.jpg
Název: Adaptér PC klávesnice
Výrobce: o.s. Petit
Adaptér (interface) standardní po?íta?ové klávesnice, ?ešící snadné ovládání po?íta?e d?tmi, které nezvládají komunikaci s po?íta?em pomocí b?žné klávesnice. K adaptéru lze p?ipojit až sedm velkoplošných spína?? (tla?ítek) pro ovládání základních funkcí (Enter, Esc, Mezerník a kurzorové klávesy) a paraleln? i standardní po?íta?ovou klávesnici - programy je pak možné ovládat tla?ítky i klávesnicí. Spína? simuluje funkci, kterou mu p?id?líte (zastr?ením jeho konektoru do p?íslušné zdí?ky). petitadaptersm.jpg
Název: SAM-Trackball
Výrobce: RJ Cooper
(Switch Adapted Mouse) Za?ízení umož?uje ovládat všechen software ovládaný klikáním myši nebo jednotlivými stisky klávesnice. Díky dopl?ku ve form? lehkého spína?e je možno za sou?asného pohybu vykonávat všechny klikací operace. M?žete mít plnou kontrolu nad po?íta?em pokud funkce znásobíte vhodným softwarem, nap?íklad CrossScanner od téže firmy. Cena: 174,- USD samtrack_small.jpg
Název: I4Control®
Výrobce: Gerstner laboratory - ?VUT
Uživatel má na brýlové obrub? p?ichycenu malou kamerku. Signál z ní jde do ?ídícího modulu, v n?m se PAL signál digitalizuje a detekuje se poloha zornice uživatele, která ur?í umíst?ní kurzoru na po?íta?i. I4Control® je novou metodou sledování pohledu která umož?uje ovládání PC pomocí lidského oka. Modul je s po?íta?em spojený USB kabelem. Za?ízení se chová stejn? jako klasická po?íta?ová myš. To je velká výhoda, protože uživatel m?že pracovat s veškerým softwarem, který má na svém po?íta?i k dispozici. Za?ízení ocen?né v anket? ?eská hlava je b?hem roku 2005 vyráb?no v ov??ovací sérii. Cena kusu je nyní okolo 11 000,- K?. Srovantelná za?ízení jsou ve sv?t? 3x dražší. (Více informací: Marcela Fejtová fejtovam@k333.felk.cvut.cz) I4C_detsmall.jpg
Název: IntergaMouse
Výrobce: LifeTool - Austria
Dechový adaptér nahrazující standartní myš. Pomocí vzduchové membrány je za p?sobení dechu spínán senzor, kerý funguje jako potvrzovací a klikací tla?ítko (levé). Pomocí mírných pohyb? úst je možné pohybovat kurzorem (drag & drop). P?edstaveno na veletrhu Rehaprotex 2004. Prodejní cena cca. 1800,- EUR. lifetool_integra1.jpg


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.