občanské sdružení
vyhledej    
fotogalerie    
   info@bezbarier.cz
   vyber požadované město: články    cestování    ubytování    dokumenty    tipy    odkazy    diskuze    kontakt
    Potvrď výběr    nově:    Český Krumlov english version 
Domů > Bezbariérové PC > Pohybová postižení

Pohybová postižení

Název: I4Control®
Výrobce: Gerstner laboratory - ?VUT
Link: cyber.felk.cvut.cz/i4c/cz_system.html
Uživatel má na brýlové obrub? p?ichycenu malou kamerku. Signál z ní jde do ?ídícího modulu, v n?m se PAL signál digitalizuje a detekuje se poloha zornice uživatele, která ur?í umíst?ní kurzoru na po?íta?i. I4Control® je novou metodou sledování pohledu která umož?uje ovládání PC pomocí lidského oka. Modul je s po?íta?em spojený USB kabelem. Za?ízení se chová stejn? jako klasická po?íta?ová myš. To je velká výhoda, protože uživatel m?že pracovat s veškerým softwarem, který má na svém po?íta?i k dispozici. Za?ízení ocen?né v anket? ?eská hlava je b?hem roku 2005 vyráb?no v ov??ovací sérii. Cena kusu je nyní okolo 11 000,- K?. Srovantelná za?ízení jsou ve sv?t? 3x dražší. (Více informací: Marcela Fejtová fejtovam@k333.felk.cvut.cz) I4C_detsmall.jpg


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.