občanské sdružení
vyhledej    
fotogalerie    
   info@bezbarier.cz
   vyber požadované město: články    cestování    ubytování    dokumenty    tipy    odkazy    diskuze    kontakt
    Potvrď výběr    nově:    Český Krumlov english version 
Domů > Projekty proti barierám  >  Bezbariérová Olomouc

Projekty proti bariérám

Název: Bezbariérová Olomouc
Lokalita: Olomouc
Adresa: sociáln? zdravotní odbor MmOl, Hálkova 20
Email: umosoc@mbox.vol.cz
WWW: magistrat.olomoucko.cz/bbo/index.php
Tel.: 585 562 403
Bezbariérovost se netýká jen zdravotn? handicapovaných lidí, ale také dalších skupin obyvatel m?sta - nap?. senior?, rodi?? s malými d?tmi, osob, jejichž pohyblivost je omezena na p?echodnou dobu stavem po úrazech apod. Ti všichni mohou mít problémy s p?ístupem do budov ve?ejných institucí, s p?ístupem a využitím služeb obchod? a restaurací, nabídky kin, divadel a muzeí, ve?ejné hromadné dopravy, s bezpe?ným pohybem a orientací ve m?st? v?etn? komunikací, ozna?ení ulic a budov a p?ístupu k informacím o ?innosti samosprávy.

Vzhledem k tomu, že Olomouc je m?stem s ?adou významných historických památek a snaží se vytvo?it co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, všechny uvedené otázky se týkají i jejích návšt?vník?.

Zárove? je d?ležité, abychom odstran?ním jedné bariéry nevytvo?ili bariéru pro jinou skupinu ob?an?.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.