občanské sdružení
vyhledej    
fotogalerie    
   info@bezbarier.cz
   vyber požadované město: články    cestování    ubytování    dokumenty    tipy    odkazy    diskuze    kontakt
    Potvrď výběr    nově:    Český Krumlov english version 
Domů > Projekty proti barierám  >  Brno bez Bariér

Projekty proti bariérám

Název: Brno bez Bariér
Lokalita: Brno
Adresa: Brno bez bariér, Kounicova 42
Email: http://brno.bezbarier.cz/napiste.html
WWW: brno.bezbarier.cz
Tel.: 541 249 175
Cílem projektu je systematicky a trvale vytvá?et podmínky pro nezávislý pohyb ob?an? s omezenou schopností pohybu a orientace v ulicích, objektech a m?stské hromadné doprav? v Brn?, což je základním p?edpokladem pro možnost skute?né integrace a nezbytná podmínka pro vyrovnání p?íležitostí pro tyto ob?any.

Ob?any s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle pr?zkum? cca 35% populace) se rozumí osoby postižené pohybov? (zejména osoby na vozíku), osoby se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, senio?i, t?hotné ženy, osoby doprovázející dít? v ko?árku, d?ti do t?í let a osoby s do?asn? omezenou pohyblivostí (nap?. po úrazu).

Projekt je d?stojným p?ísp?vkem m?sta Brna k Evropskému roku osob se zdravotním postižením, který na rok 2003 vyhlásila Rada Evropské unie.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.