Domů

Domů > Cestování > Cesta do Bílovic

info@bezbarier.cz

KRAJEM LIŠKY BYSTROUŠKY

Okolí Brna - cesta do Bílovic

most a cyklista      V brněnské části Líšeň se nachází hotel se jménem Velká Klajdovka a krásnou vyhlídkou na Brno, který má mimochodem i jeden pokoj speciálně upravený pro vozíčkáře. Odtud je možno stráňka s vodou dostat se pěknou lesní vycházkou do Bílovic. To je přilehlá obec vzdálená od Velké Klajdovky zhruba 5 km.
     Nejprve je nutno jet asi 1 km po silnici od hotelu směrem na Ochoz, to jest, vyjdete-li z hlavního vchodu most a cesta budovy, doleva. Poté sjedete z hlavní cesty na lesní asfaltku, která se jmenuje Červená (názvy zavádí Masarykův les Křtiny). Místo, kde máte sjet ze silnice poznáte lemovaná cesta podle závory (opět po levé straně) a rozcestníku turistických značek. Závorou je chráněna lesní cesta proti vjezdu automobilů, takže nemusíte mít strach, že budete muset neustále uhýbat z cesty větším dopravním prostředkům než je hotel Velká Klajdovka ten váš.
     Cesta samotná je vcelku vhodná jak pro mechanický vozík, tak i pro elektrický, protože až na mírné dřevěná lávka nerovnosti a občasné dolíky, které vás mohou překvapit jen při veliké nepozornosti, je téměř rovná. Jízda klesajícími serpentinami v lese skýtá pěknou vyhlídku na Těsnohlídkovo údolí a vzdálené okolní zalesněné kopce. Velkým obloukem dům v Bílovicích minete hájovnu a projíždíte dále až k Liduščině studánce ke které se váže jeden z příběhů pana Ťesnohlídka. Po příjezdu do Bílovic je možno využít občerstvení v místní sokolovně (přístupná je však pouze zahrádka). Naproti je pomník S. K. Neumana, jenž po inspiraci místním krajem napsal Knihu lesů, vod a strání. Ne nadarmo se bílovickému okolí říká "Moravské Švýcarsko". Ovšem zde cesta ještě nemusí končit. Po levém břehu řeky Svitavy je možno od sokolovny pokračovat hlubokým romantickým údolím se skalími útvary až na konečnou tramvaje č. 4.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.