Domů

Domů > Cestování > Cyklotrasy v Jizerských horách

info@bezbarier.cz

CYKLOTRASY V JIZERSKÝCH HORÁCH

Při vytýčení tras byla prvotním vodítkem mapa Jizerských hor vydaná společností Geodézie a.s. ve spolupráci se známým libereckým vozíčkářem, sportovcem Jiřím Jiroudkem. Popisky tras Vám mají usnadnit Vaši volbu cesty za přírodou, nastínit Vám, co Vás na trase čeká jak z hlediska náročnosti, tak i toho, co uvidíte. V žádném případě nejde o vyčerpávající informace a nečiníme si nárok na bezchybnost a úplnost. Teprve pohyb na trase Vám ukáže, i co je ve Vás.

Trasy jsou rozděleny dle náročnosti. Při volbě „barvy“ náročnosti jsme vycházeli z několika hledisek. V žádném případě barva trasy neznamená, že celá trasa je jen a jen v určité kategorii náročnosti. Hlavním samozřejmě je profil trasy, ale i na trasách lehčích se objevují úseky náročnější (ale skutečně jen v malém měřítku). Náročnost trasy je podmíněna rovněž povrchem cest, po kterých se budete pohybovat (asfalt, štěrk, písek, panely, lesní cesta), a případnými překážkami, jež Vás mohou na cestě potkat (odvodňovací stružky, objezdy závor,…). Nejste-li sportovně zdatní, v zásadě doporučujeme pohyb po trasách s doprovodem - zejména tam, kde na trasách jsou náročné úseky.

Číslování tras je závislé na jejich postupném vytváření a značení, takže nemusí číselně na sebe navazovat, přestože jsou v blízkosti či se kříží.
Barevné značení vyjadřuje zjednodušeně jejich položení - náročnost.

  • modrá (symbolizuje rovinu vodní hladiny) a značí trasy nejlehčí.
  • zelená (symbolizuje horské louky a pastviny) a značí trasy středně těžké.
  • červená (symbolizuje výstrahu a „horské štíty“) a značí trasy náročné nebo jen náročné úseky ostatních tras.

Trasy jsou označeny na rozcestnících plastovými značkami uvedených barev o rozměru 10×20 cm se šipkou a emblémem vozíčkáře, s logem naší společnosti a případně logem sponzora, který se podílel na vytvoření trasy. Průběžně jsou trasy značeny terčíky stejné barvy o velikosti 10×10 cm s emblémem vozíčkáře. Všechny trasy jsou v současné době vedeny souběžně s trasami turistickými, takže barevné značení (nemusí být samozřejmě shodné) turistických cest je pomocným vodítkem.

Každá z tras má své "místo nástupu", tj. místo odkud byla vytýčena i místo cíle (nemusí být totožné s nástupem). Pro Vaši informaci ještě uvádíme místa, kam se můžete přepravit (nebo musíte), abyste se z penzionu na trasu dostali:

Bedřichov
  1. Penzion Bismark
  2. parkoviště (hlídači nejsou příliš tolerantní a "zkasírují" Vás bez ohledu na označení ZTP plnou taxou
  3. parkoviště u Lesní chaty (jen s kartou a označením Mobility, které Vám bude zapůjčeno)
Nová Louka (tzv. Šámalka) parkoviště patří nájemcům, jsou tolerantní přístup z Bedřichova kolem Lesní chaty po silnici označené zákazem vjezdu (ten je povolen hostům penzionu Nová Louka)
Královka 2 parkoviště pod restaurací přístup z Bedřichova kolem Lesní chaty po státní silnici
Smědava celoročně - přes Liberec a Frýdlant, Hejnice a Bílý Potok pod Smrkem
v letním období - přes Janov, Lučany, Tanvald, Desnou a přehradu Souš
- přes Královku, Josefův Důl, Jiřetín pod Bukovou, Desnou a přehradu Souš

Tolik základní informace a tak si „projeďte“ připravené trasy a přejeme šťastnou cestu.


Trasa 1 - středně náročná - celkem 12.1 km

Trasa je obousměrná, vzhledem k profilu konce trasy doporučujeme směr podle popisky.

Trasa 1a - náročná - celkem 2 km

Trasa je obousměrná, vzhledem k profilu konce trasy doporučujeme směr podle popisky, tj. od Nové Louky.

Trasa 2 - lehká - celkem 2,9 km

Trasa je obousměrná a spojuje nástup u Gregorova kříže s Hřebínkem resp. v opačném směru - popis od Gregorova kříže. Trasa vede po silnici značené zelenou turistickou značkou a je zde velmi dobrý výhled na Ptačí kupy a Holubník. Z Hřebínku budou v dalším období připraveny trasy na Bílou Kuchyni a ke Krásné Máří či na Kristiánov. Přístup k trase č.2 po zelené trase č.1 ze směru od Nové louky i od Závor, resp. přehrady Černá Nisa.

Trasa 3 - středně náročná - celkem 9.75 km

Trasa je obousměrná, vzhledem k profilu konce trasy doporučujeme směr podle popisky.

Trasa 4 - středně náročná - celkem 11.3 km

Trasa je tzv. obousměrná; vzhledem k profilu konce trasy doporučujeme směr trasy dle popisky, na trase je náročný úsek v délce 550m od hráze přehrady směrem ke státní silnici.

Trasa 5 „trojkombinace“ - náročná, středně náročná, i lehká - celkem 15.5 km.

Trasa je obousměrná, lze ji však rozdělit na samostatné úseky podle místa nástupu - Smědava, Jizerka). Uváděná délka trasy je při nástupu a cíli na Smědavě.

Trasa 6 „spojovací“ - středně náročná, i lehká - celkem 10.9 km.

Trasa je tzv. obousměrná podle místa nástupu - Bedřichov, resp. Hřebínek nebo Smědava. „Spojovací“ byla nazvána proto, že je jakousi spojnicí mezi hlavními místy nástupů, tj. Bedřichovem a Smědavou. Uváděná délka a charakter trasy jsou při nástupu za Hřebínkem na tzv. „Točně“ (viz trasa č.3) a cíli na Smědavě.

Trasa 7 - středně náročná - celkem max 2×8.2 km

Trasa je vytýčena jen jako jednosměrná, což znamená návrat po stejné trase. Celková délka trasy je tedy 16,4 km. Nicméně je možno pokračovat z rozcestí „Tišina“ do Hejnic. Z rozcestí Předěl je až na rozcestí Tišina nový hladký asfalt.Se souhlasem Mobilita o.p.s. převzal a upravil Petr Babička
webmaster@bezbarier.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.