Domů

Domů > Cestování a turistika Přeprava osob

info@bezbarier.cz

PŘEPRAVA OSOB SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

České dráhy nabízejí vozíčkářům přepravu ve speciálně upravených vozech a ve vozech a oddílech služebních. Přeprava ve služebním voze musí být projednána s nástupní stanicí a oznámena výchozí stanici včas před nastoupením jízdy. Vozíčkář si sám zajišťuje naložení do a vyložení z vozu. Zaměstnanci ČD dle možností na požádání pomohou. Přeprava však může být odmítnuta, a to:
- je-li služební vůz plně využit,
- nelze-li jakkoliv vozík s cestujícím bezpečně dopravit na nástupiště až k vlaku,
- ve vlaku, u něhož není povolena přeprava cestovních zavazadel.
Ve služebním voze či oddíle může cestovat s vozíčkářem jen jedna doprovázející osoba. Také sleva na jízdném se týká jen jedné doprovázející osoby.

Pokud potřebuje vozíčkář pro pohyb v prostoru stanice pomoc železnice nebo požaduje zajištění místa ve vlaku, může své požadavky uplatnit v nástupní stanici 30 až 6 dnů před zamýšleným odjezdem. A to buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím další osoby. Objednávku lze realizovat i v čase kratším a železnice ji vyřídí dle možností. K přepravě předem objednané i při cestovaní bez objednávky je třeba, aby se cestující dostavil alespoň 30 minut před odjezdem vlaku a ohlásil se u určeného zaměstnance. Upozorňujeme, že na tratích se samoobslužným odbavením cestujících (označeno v jízdním řádu ČD) nelze vzhledem k omezenemu počtu pracovníků železnice zpravidla zajistit pomoc při nástupu a výstupu cestujících na vozíku.

CESTA DO ZAHRANIČÍ

Při cestách do zahraničí je třeba informovat zahraniční železniční správy. Proto je potřeba přepravu objednat obvyklým způsobem na železniční stanici, kde nastoupíte. Ta pak prostřednictvím Ústřední rezervační kanceláře ČD zajistí informování zahraničních železnic. Ty však neuznávají slevy na základě průkazu ZTP/P, a proto je nutné platit mezinárodni jízdné na území cizího státu v plné výši nebo využít obvyklých komerčních nabídek železnic. Tato povinnost se vztahuje i na průvodce zdravotně postiženého. Vyjímkou je přiznání slevy pro nevidomého cestujícího s průvodcem, pokud si zakoupí zpáteční jízdenku.

MOBILNÍ PLOŠINA MIRO-LIFT

Železniční stanice Brno hl. n., Olomouc hl. n., Ostrava-Svinov a Praha hl. n. jsou vybaveny mobilní plošinou Miro-Lift pro nástup vozíčkařů do vlaku. Maximální zdvih plosiny je 1100 mm a maximální zatíženi může být 250 kg. Aby mohla být plošina pro nástup a výstup cestujících na vozíku včas připravena, je třeba přislušnou stanici informovat alespoň jeden den předem.

VOZY PRO VOZÍČKÁŘE

České dráhy v současné době provozují speciální vozy řady BDmeer s upraveným oddílem pro dva vozíčkáře, upraveným sociálním zařízením a se zvedací plošinou. Dále mají ČD v provozu vozy řady BDmee s vnitřními parametry, které by měly vyhovovat potřebám vozíčkářů. Tyto vozy však nejsou vybaveny zvedací plošinou. U obou výše uvedenych typů vozů je nástup dvoukřídlými dveřmi přes služební oddíl. K WC a upravenému oddílu se sklopnými sedačkami je chodba o šířce 1000 mm.

ČD dále uvedly do provozu nové motorové vozy řady 843 vybavené zvedací plošinou a upraveným sociálním zařizením. Ve voze je prostor pro jednoho, vyjímečně dva, vozíčkáře s doprovodem. Vozy by měly být řazeny do vlaků na tratích v okolí Chomutova, Děčína, České Lípy a na severní Moravě.

Relativně bezproblemové by mohlo být cestovaní v okolí Prahy v takzvaných pantografových jednotkách, které mají nástupní prostor ve výšce 500 mm nad kolejemi (výška podlahy u běžných vozů je asi 1255 mm). U některých je v oddíle upraven prostor pro vozík, šířka dveří do oddílu je 600 - 700 mm podle typu soupravy. Ve vozech není upravené sociální zařízení. S ohledem na bezpečnost se do takové soupravy nastupuje prvními dveřmi vlaku.

Omezené podmínky pro cestování vozíčkářů jsou i v dalších vozech. Jde především o moderní vozy s předsuvnými dveřmi o šířce 700 - 800 mm a zvětšeným nástupním prostorem. V těchto vozech není upravené sociální zařízení ani zde není speciální oddíl pro vozíčkáře. Jde především o vozy v mezistátních vlacích EC a IC (Karlštejn, Vindobona, Hungaria atd.). V některých mezistátních vlacích, především kategorie EC, jsou řazeny speciální vozy zahraničních železnic s dveřmi šířky 750 - 800 mm, upraveným sociálním zařízením a prostorem pro vozíčkáře v oddíle pro cestující. Místa pro vozíčkáře jsou zásadně v nekuřáckých částech vozů.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.