Domů

Domů > Cestování a turistika Přístupnost železničních stanic

info@bezbarier.cz

PŘÍSTUPNOST VYBRANÝCH ŽELEZNIČNÍCH STANIC

Popis náhradních přístupových cest je vždy ve směru z ulice k nastupištím, WC je uvedeno, odpovídá-li svými parametry potřebám vozíčkářů. Pokud není uvedeno jinak, vozíčkář se před zamýšlenou cestou a při cestě (v případě potřeby doprovodu k vlaku) ohlasí v zavazadlové pokladně (příjem a výdej zavazadel), výška nástupiště je obvykle 300 mm.

Bohumín /informace: 0692 - 601 20 41 kl. 551
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 320, 325, 331

Bezbariérový vstup do budovy a na 1. nástupiště (přístupové cesty označeny), k 2., 3. nástupišti přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, vyhrazené parkoviště 1x, ohlaste se v dopravní kanceláři (u výpravčího).

Brno hlavní nádraží /informace: 05 - 41 17 44 03 (3 - 23 hod.), 05 - 41 17 52 02 (i fax)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 240, 244, 250, 260, 265, 331, 332, 340

Bezbariérový vstup východem, přístupné 1., 5. a 6. nástupiště, k 2., 3. a 4. nástupišti přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, WC na 1. nástupišti (klíč v úschovně zavazadel), ve stanici je rovněž zvedací plošina Miro-Lift. Ojednávku přepravy je možno uplatnit v ČD centru 05/41174403.

Břeclav /informace: 0627 - 31 74 42
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 246, 247, 250, 258, 330

Bezbariérový vstup východem (vpravo od hlavního vchodu), přístupné 1. a 4. nástupiště, k 2. a 3. nástupišti přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, ohlaste se v informační kanceláři.

České Budějovice /informace: 038 - 823 56 86 (5 - 19 hod.), 038 - 823 434 (19 - 5 hod.), 038 - 823 56 33
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 190, 194, 196, 204, 220

U vchodu do budovy je 1 schod, ke všem nástupištím se dostanete služebním výtahem a přechody přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD. Po rekonstrukci nové bezbariérové soc. zařízení a výtah, který dopraví na 1. nástupiště. Informace o přepravě pomocí ČD centra nebo u dozorčího 038/ 635 33 33.

Český Těšín /informace: 0659 - 57 941-3 kl. 478 (6 - 18 hod.), 0659 - 57 941-3 kl. 483 (18 - 6 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 320, 321, 322, 323

Bezbarierový vstup do budovy z 1. nástupistě, přístup na nástupiště vlevo od hlavního vchodu (u podchodu k dalším nástupištím, při celním odbavení je tento vchod uzavřen), ke 2., 3. a 4. nástupišti přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, v době 18 - 6 hod. se ohlaste v místenkové pokladně.

Domažlice /informace: 0189 - 814 486
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 180, 184, 185

U vchodu do budovy z 1. nástupiště je 1 schod, příchod na nástupiště vlevo okolo budovy (směr označen piktogramy), zpevněná nástupiště o výšce cca 10 cm s přechodem přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, ohlaste se v osobní pokladně.

Děčín hlavní nádraží /informace: 0412 - 503 445

Přístup do budovy dvorem přes kryté nástupiště.

Havlíčkův Brod /informace: 0451 - 468 410

Na nástupiště je možno se dostat průjezdem vlevo od hlavní budovy. Na další nástupiště je třeba doprovodu zaměstnance ČD. Ve stanici není bezbariérové WC. Nahlášení přepravy je možno na telefonním čísle: .

Hodonín /informace: 0628 - 23 264 kl. 456 nebo kl. 472 (7 - 15 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 255, 257, 330, 336, 341

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, přístupové cesty označeny, nástupiště z panelu o výšce cca 10 cm s přechodem přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, bezbarierové WC.

Hradec Králové hlavní nádraží /informace: 049 - 502 51 72
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 020, 030, 031, 041

Bezbarierový vstup přes zavazadovou pokladnu (krátká rampa) nebo vlevo okolo budovy (od pošty) přes 1. nástupiště, bezbariérové je to k 1. a 1A nástupišti, k 2. a 3. nástupišti služebním výtahem nebo přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, bezbariérové WC. Nahlášení přepravy: 049/ 502 51 07.

Hranice /informace: 0642 - 271 496
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 280, 331

Bezbariérový vstup přes 1. nástupiště, k 1. nástupišti vlevo okolo budovy, k 2. a 3. nástupišti služebním výtahem s doprovodem zaměstnance ČD.

Cheb /informace: 0166 - 361 514 (6 - 18 hod.), 0166 - 361 447
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 140, 148, 170

Bezbariérový vstup do budovy a na 1. nástupiště, k 2. a 3. nástupišti možný přístup jen přechody přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, nástupiště o výšce cca 500 mm, vyhrazené parkoviště 1x. Přepravu možno bjednat u dozorčího na telefonním čísle 0166/ 413 310.

Choceň /informace: 0468 - 972 520 kl. 150
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 010, 016, 026, 270

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, k 1. nástupišti vpravo okolo budovy (od autobusového nádraží), k nástupištím z panelu s výškou cca 100 mm přechod přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD.

Chomutov /informace: 0396 - 28 111 kl. 447 (6 - 13.30 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 120, 130, 137, 140

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště (dvoukřídlé dveře s jedním otevíratelným křídlem o šířce 600 mm), k 1. nástupišti vpravo okolo budovy, k sypaným nezpevněným nástupištím přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD.

Jihlava /informace: 066 - 71 11 585, 71 11 527 (6 - 14 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 202, 204, 240

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, k 1. nástupišti vlevo od budovy východem (u pošty), k 2. a 3. nástupišti je to bezbariérové (přechod přes koleje).

Karlovy Vary /informace: 017 - 322 33 77, 017 - 385 10 30
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 140, 141, 142

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, k 1. nástupišti je to bezbariérové okolo budovy, k nádraží přístupové cesty s velkým sklonem - mírnější cesta vpravo za parkovištěm, ke zpevněným nástupištím o výšce cca 100 mm prechody přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD.

Karviná hlavní nádraží /informace: 069 - 631 10 07 kl. 186
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 320

Bezbariérový vchod do budovy z 1. nástupiště - zvýšený práh, přístup na 1. nástupiště východem vlevo od hlavního vchodu, k 2. a 3. nástupišti o výšce cca 500 mm přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD.

Kladno /informace: 0312 - 68 53 43 kl. 449 (6.00 - 14.00 hod.), 0312 - 68 53 43 kl. 421
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 093, 120

Bezbariérový vchod do budovy pouze z ulice (šířka dveří 700 mm), příchod k sypaným nástupištím s nezpevněnou hranou a přechody přes koleje okolo budovy vlevo nebo vpravo.

Kolín /informace: 0321 - 746 488 nepřetržitě, 0321 - 746 584 (fax)

Přístup do budovy východem přes 1. nástupiště, na ostatní s doprovodem zaměstnance ČD.

Krnov /informace: 0652 - 71 15 53 kl. 483 (Po - So)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 290, 310, 316

Bezbariérový vchod do budovy a na 1. nástupiště, příchod k nástupištím přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, část nástupišť je nezpevněná o výšce cca 100 mm.

Krnov - Cvilín /informace: 0652 - 71 15 53 kl. 425
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 316

Vchod do budovy z nástupiště má 1 schod, k nástupišti je to bezbariérové vlevo okolo budovy.

Liberec /informace: 048 - 528 44 65, 048 - 48 76 87, 048 - 48 76 94 (fax)

Přístup do budovy přes výpravnu zavazadel a spěšnin, na nástupiště s doprovodem zaměstnance ČD.

Mariánské Lázně /informace: 0165 - 62 53 21 kl. 456 nebo 471
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 149, 170

Vchod do budovy raději východem, na 1. nástupiště vyšší prahy (do 100 mm), přístup k 2. nástupišti přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD.

Most /informace: 035 - 315 481
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 110, 113, 123, 130, 135

Bezbariérový vstup do budovy, příichod na všechna nástupiště služebními výtahy s doprovodem zaměstnance ČD.

Nymburk /informace: 035 - 0325 - 50 415
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 020, 060, 061, 080, 231

Vchod do budovy má 1 schod, na 1. nástupiště je bezbariérový přístup východem, u budovy nástupiště z panelů o výšce cca 100 mm a přístupem přes koleje, k nástupištím 2 a 3 se dá jet služebními výtahy s doprovodem zaměstnance ČD, ohlaste se u výpravčího.

Olomouc hlavní nádraží /informace: 068 - 472 57 19, 068 - 472 52 94, 068 - 472 51 07
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 275, 290, 310, 332

Vchod do budovy raději východem, má však 1 schod, bezbariérové přes 1. nástupiště východem vpravo okolo budovy, bezbariérové je to k 1. a 5. nástupišti, k 2. - 4. nástupišti přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, WC u místenkové pokladny, 1. patro je přístupné samoobslužným výtahem, ve stanici je rovněž zvedací plošina Miro-Lift. Nahlášení přepravy: 068/ 472 52 94.

Opava východ /informace: 0653 - 45 84 73
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 314, 315, 316, 317

vstup do budovy a k nástupištím, některá nástupiště jsou z panelů o výšce 100 mm, ohlaste se u výpravčího.

Opava hlavní nádraží /informace: 069 - 235 480
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 300, 331

Bezbariérový vstup do budovy (rampa a automatické dveře), informace pro vozíčkáře v hale - piktogram, přístup na nástupiště přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, vyhrazené parkoviště 1x. Nahlášení přepravy: 069/ 236 049.

Ostrava hlavní nádraží /informace: 069 - 612 54 80, 069 - 612 60 49, 069 - 618 51 42 (fax)

Přístup na nástupiště s pomocí zaměstnance ČD.

Ostrava Svinov /informace: 069 - 618 51 86 (6 - 14 hod. - i fax) , 069 - 618 51 93
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 316, 321, 331

Vchod do budovy je se zvýšeným prahem (cca 100 mm), k nástupištím je to bezbariérové východem vlevo od budovy, k nástupištím se dostanete také přes koleje, ohlaste se v dopravní kanceláři výpravčímu, vyhrazené parkoviště 1x, ve stanici je rovněž zvedací plošina Miro-Lift, nejbližší WC je v terminálu MHD cca 300 metrů od stanice (směr je označen piktogramy). Nahlášení přepravy: 069/ 618 51 93.

Ostrava - Vítkovice /informace: 069 - 35 67 21 kl. 168
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 321

Bezbariérový vstup do budovy, k nástupištím se dostanete služebním výtahem a přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD.

Otrokovice

Na 2. kryté nástupiště je přístup osobním samoobslužným výtahem. Na prvním nástupišti bezbariérové WC.

Pardubice /informace: 040 - 564 463
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 010, 030, 031, 238, 270

Bezbariérový vstup do budovy (těžké dveře), bezbariérové je to na 1. a 1A. nastupiště, k nástupištím 2, 3 a 4 služebním výtahem s doprovodem zaměstnance ČD, nástupiště o výšce cca 500 mm, WC - 1 kabina na "WC ženy". Nahlášení přepravy: 040/ 564 52 42.

Plzeň hlavní nádraží /informace: 019 - 701 41 96 (6 - 19 hod.), 019 - 723 64 90 (fax)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 160, 170, 180, 183, 190

Budova o dvou úrovních, vchod do budovy je s prahem cca 8 cm, přístup do horní části budovy služebním výtahem přes výdej zavazadel a nástupiště - u vstupu je práh cca 10 cm (z 2. nástupiště dřevěná rampa), v horní hale je bezbariérové WC, vstup na nástupiště služebním výtahem a přes koleje, vyhrazené parkoviště 2x, zastávka linky Z Šumavská cca 300 metru od stanice. Přepravu lze objednat u dozorčího přepravy tel. 019/ 701 41 96.

Praha hlavní nádraží /informace: 02 - 246 140 71, 02 - 246 156 33
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 010, 011, 020, 060, 070, 090, 091, 120, 122, 170, 171, 210, 220, 221, 230, 231, 250, 270

Budova o dvou úrovních, vstup do dolní budovy je bezbariérový (i z metra - výtahem), přístup do horního patra je možný schodišťovou plošinou nebo služebním výtahem (vždy za pomoci zaměstnance ČD) - pomoc zprostředkují osobní nebo zavazadlové pokladny - z horního patra do dolního dozorčí přepravy, z horního patra k nástupištím 1. - 4. schodišťovou plošinou nebo služebním výtahem za doprovodu zaměstnance ČD, nástupiště 5. - 7. má rampu - směr je označen piktogramy, v dolní hale je i přístup na WC (neoficiální), nástupiště 2., 3. a 5. - 7. má výšku cca 500 mm, cca 400 metrů je to k Masarykovu nádraží, ve stanici je rovněž plošina Miro-Lift. Bezbariérový vstup ze zastávky metra C. Přepravu je možno dohodnout na čísle: 02/246 156 33 nebo 02/ 246 140 71.

Praha Holešovice/informace: 02 - 667 105 93
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 010, 011, 090, 091, 230, 250, 270

Bezbariérový vstup do budovy (i z metra - výtahem), k nástupištím je rampa o sklonu 10%, bezbariérové WC, zastávka MHD linky 003 v blízkosti nádraží.

Praha Masarykovo nádraží /informace: 02 - 246 151 48 (7 - 17 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 010, 011, 060, 090, 091, 120, 230, 231, 250, 270

Bezbariérový vstup z Havlíčkovy ulice od výstupu z metra, bezbariérový přístup na nástupiště, bezbariérové WC, ohlaste se u výpravčího na 1. nástupišti, k přestupní stanici bezbariérové MHD na nám. Republiky je to cca 300 metrů ulicemi Havlíčkova - Na poříčí.

Praha Smíchov /informace: 02 - 246 157 08 (7 - 15 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 010, 011, 020, 060, 167, 170, 171, 230, 231, 250, 270

Bezbariérový vstup do budovy, k nástupištím služebním výtahem s doprovodem zaměstnance ČD, nástupiště o výšce cca 500 mm.

Přerov /informace: 0641 - 78 44 04 (6 - 14 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 330, 331

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, k 1. nástupišti je to bezbariérové vlevo okolo budovy (od ČSAD nádraží), k nástupištím 2. - 4. dále přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, bezbariérové WC, vyhrazené parkoviště 2x.

Stříbro /informace: 0183 - 23 53 nebo 23 54
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 170

Bezbariérový vstup do budovy, k nástupištím přes koleje, nástupiště jsou sypaná nízká jednostraně zpevněná o výšce cca 100 mm.

Teplice v Čechách /informace: 0417 - 29 071 kl. 450 (7 - 15 hod.)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 097, 130

Bezbariérový vstup do budovy a na 1. nástupiště, k nástupištím je to přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, sypaná nízká nástupiště se zpevněnou hranou o výšce cca 100 mm, ohlaste se u výpravčího.

Ústí nad Labem hlavní nádraží /informace: 047 - 527 51 41 (6 - 14 hod)
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 090, 130, 131

Bezbariérový vstup do budovy, k nástupištím pak služebním výtahem s doprovodem zaměstnance ČD, nástupiště o výšce cca 500 mm, WC - 1 kabina na "WC ženy". Přepravu možno ohlásit od 6 do 14 hod u dozorčího přepravy na telefonním čísle 047/ 527 51 41.

Veselí nad Moravou /informace: 0631 - 322 207-09 kl. 478 nebo kl. 485
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 340, 341

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, k 1. nástupišti se dostanete vpravo od budovy (okolo nákladní pokladny), k nástupišti 2 a 3 přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, nástupiště jsou o výšce cca 500 mm, bezbariérové WC.

Zábřeh na Moravě /informace: 0648 - 411 603 kl. 452
přilehlé tratě podle jízdního řádu ČD: 270, 291

Bezbariérový vstup do budovy z 1. nástupiště, k 1. nástupišti se dostanete vpravo od budovy (okolo stánku PNS), k nástupištím dále přes koleje s doprovodem zaměstnance ČD, nástupiště směr Praha, (Šumperk) - z panelu o výšce cca 100 mm.

Žďár nad Sázavou

Vstup je bezbariérový bočním vchodem. Přechod mezi nástupišti za doprovodu personálu. Ve stanici je i bezbariérové WC.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.