Domů

Domů > Cestování > Šumava

info@bezbarier.cz

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

Národní park Šumava vybral - a pro vozíčkáře i zvlášť přizpůsobil - několik výletních tras:

Trasa 1: ROKYTA RECHLE
hladký asfaltový povrch, 6 km, rovná

     Základnu a výchozí bod tvoří informační středisko Správy NPŠ Rokyta (parkoviště, bezbariérové WC, možnost převlečení, informace). Stezka vede podél Vchynicko-Tehovského plavebního kanálu. Asi třetinu tvoří nový asfaltový povrch, dále tvrdý písek. Na konci trasy (po 3 km dlouhé cestě s minimálním převýšením) vás uvítá hradlový most přes řeku Vydru, který byl letos opraven dle mostu původního, dvě stě let starého.

Trasa 2: POVYDŘÍ
tvrdý pískový povrch, mírně se svažující, 7 km

     Výchozím bodem je parkoviště Antýglu poblíž autokempu. Odtud jeďte asi 150 m k mostu, kde silnice odbočuje vlevo na Srní, ale vy pokračujte rovně po zpevněné pískové cestě naučnou stezkou NPŠ) podél řeky Vydry. Stezka stále mírně klesá. Asi po 4 km chůze může přijít vhod krátké odpočinutí a občerstvení na Turnerově chatě. Odtud cesta pokračuje s mírně se svažujícím profilem a po 3 km končí na Čeňkově pile (občerstvení, zastávka autobusu, parkoviště). Zde je nutné přesunout doprovodný vůz z Antýglu na Čeňkovu pilu (cesta s vozíkem zpět proti proudu Vydry je dost náročná). Po celé cestě touto naučnou stezkou je vyloučen pohyb cyklistů, a tudíž je zcela bezpečná. Nutno zdůraznit, že na celé trase byl nově upraven povrch.

Trasa 3: JEZERNÍ SLAŤ
mírně zvlněná cesta, 2 km, pevný povrch

     Výchozím bodem je malé parkoviště u silnice mezi Kvildou a Horskou Kvildou. Odtud pokračujte mírně klesající pískovou cestou, která asi po 250 m pokračuje dřevěným poválkovým povrchem. Tento asi 2 m široký pohodlný chodník vás zavede do samotného centra slatě, kde se mezi klečí otevře pohled na horské vrchoviště. Stezka je opět vybavena informačními tabulemi, které objasňují vznik slatí a částečně popisují i její současnou flóru a faunu. Další možnost načerpat informace se nabízí na informačním středisku (IS) Kvilda, vzdáleném asi 2 km po silnici od parkoviště Jezerní Slať. Na tomto středisku je i přístupné WC.

Trasa 4: CHALUPÁŘSKÁ SLAŤ
mírně zvlněný terén, 1,5 km, pohodlné

     Výchozí bod je parkoviště na Svinutých Ladách. Stezka začíná po hrubším asfaltu asi 200 m mírně vzhůru, poté přechází v tvrdý asi 10 m široký travnatý pás a pak ústí na dřevěný poválkový chodník. Zde je nutné upozornit na parametry chodníku, který je 120 cm široký a zhruba 30 cm nad povrchem slati (pohyb po této části trasy je v současné době možný za zvýšené opatrnosti - do budoucna se plánuje osazení chodníčku alespoň nízkým zábradlím, které by tento problém vyřešilo). Na konci stezky je výhled na jezírko a okolní Chaloupskou slať. Dobré zázemí (WC, informace atd.) tvoří IS Svinná Lada nedaleko naučné stezky.

Trasa 5: SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL
tvrdý pískový povrch, malé výškové rozdíly, 5 km, zajímavá cesta vedle významné technické památky, cyklistická trasa, přehledný a rovinatý charakter

     Výchozím bodem je parkoviště Jelení Vrchy před dolním portálem tunelu, jímž prochází kanál. Parkoviště je však nevhodně umístěno (prudký svah), proto doporučujeme výstup z doprovodného vozidla na křižovatce u kanálu ještě před stoupáním k parkovišti. Cesta podél kanálu je téměř rovinatá s nově opraveným úsekem. Vaše trasa vychází z Jeleních Vrchů směrem k Rosenauerově kapličce, která je cílem. Plánovanou cestu je možno dle chuti libovolně podél kanálu prodloužit, avšak stejnou cestou se pak budete vracet zpět k parkovišti a vozu na Jeleních Vrších.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.