Domů

Domů > Cestování > Stezka porozumění na Velehradě

info@bezbarier.cz

STEZKA POROZUMĚNÍ NA VELEHRADĚ

Cílem projektu "Stezka porozumění" je vybudovat stezku, která bezbariérově propojí jedinečné možnosti kulturního a historického dědictví, sahajícího až do počátků české státnosti, tak i dědictví, týkající se zemědělské krajiny a obnoveného přirozeného přírodního prostředí.

Stezka využívá nejvýznamnějšího poutního místa ČR - Velehradu a jeho propojení k nejstarší kamenné křesťanské stavbě, kostelíku sv. Jana Křtitele, vzdáleného 1 km skrze údolní nivu s nově obnovenými rybníky s mokřady a rozsáhlou výsadbou původních druhů dřevin a rostlin, kde mohou i hendikepovanínávštěvníci pozorovat život v krajině. Prozatímní zpřístupnění kostelíka je zatím zezadu po cestě. Okresní úřad Modrá získal nový grant, takže koncem října 2002 by měl být hotový lepší povrch vstupní cesty ke kostelíku.

Součástí stezky tedy budou bezbariérové přístupy ke všem objektům s možností využití odpočivadel v okolí rybníků spolu s molem, sloužícím jako půjčovna lodí (pro tělesně postižené bezplatně). Dále je součástní stezky větší molo s přístřeškem ve stylu rybářské chýše, kde i vozíčkáři mají možnost po lávce přijet na takto vytvořený dřevěný ostrůvek a pozorovat vodní ptactvo a ryby. Na požádání jim bude vydána v Hotelu u Velehradu (v těsné blízkosti mola) povolenka a mohou si sami vyzkoušet lov ryb (možnost zapůjčení rybářského nářadí). Molo bylo koncem června dostavěno a na rybářských závodech 29.6.-30.6.2002 poprvé otevřeno pro občany.

Jako další součást projektu bylo zbudování dřevěného mostku (koncem června 2002 dokončeno), který umožnil propojení výše uvedené stezky na nově tvořenou Velkomoravskou poutní cestu, jejíž realizace je prioritou Mikroregionu Buchlov. V některých místech ještě proběhne zpevnění povrchů stezek.

Bezbariérová WC jsou všude v hotelích i restauracích na Velehradě i v Hotelu u Velehradu na Modré. I venkovní WC na Velehradě je bezbariérové.

Okresní úřad Modrá
modra@uh.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.