Domů

Domů > Články > Konference informačních systémů

info@bezbarier.czKONFERENCE INTERNET A INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

V sobotu 15. září se uskutečnila v Praze tolik očekávaná konference s názvem Internet a informační systémy pro zdravotně postižené. Pořádali ji sdružení Křižovatka.Cz, BMI sdružení a nově vzniklá Asociace Informačních Systémů pro Občany se specifickými potřebami ve spolupráci s Kongresovým centrem, kde se konference konala. Zúčastnilo se jí více než sto lidí z přibližně osmdesáti různých organizací. Pozvání přijala i senátorka Daniela Filipiová. Také naše sdružení bylo, jakožto spoluzakladatel organizace AISO, samozřejmě při tom. Každý z přihlášených účastníků konference obdržel, jako milou upomínku, od jednoho z mnoha sponzorů asociace instalační sadu RedHat Linux 7.

Celá konference sestávala z pěti bloků. Po prvním z nich, v němž se představovali různé projekty včetně našeho, následovala velká přestávka na oběd, který byl zajištěn v jedné z místních restaurací pro účastníky opět v rámci sponzoringu. Ve druhém jsme se zabývali financováním a řízením neziskových informačních projektů. Na toto téma vystoupili se svým příspěvkem Jana Majerová z Ministerstva práce a sociálních věcí, která hovořila o podpoře zaměstnávání zdravotně postižených a financování informačních projektů ze státních a obecních rozpočtů a Jiří Ježek za agenturu Agnes. Ten hovořil pro změnu o financování neziskových projektů z nestátních zdrojů. V rámci tohoto bloku promluvila také senátorka Filipiová, která zhodnotila velmi kladně postoj handicapovaných ke společnosti a k sobě samotným. Třetí blok byl věnován odborným tématům spjatým s internetem a počítači vůbec. Zde se představovali produkty sponzorů této akce, které darovali nově vzniklé asociaci jako podporu komplexního informačního servisu pro lidi s handicapem. Po přestávce na kávu, jak byla nazvána - a ne neprávem - asi čtvrthodinová pauza, přišel na řadu čtvrtý blok. V něm probíhalo slosování kupónů, které jsme obdrželi při prezentaci. Opět zde promluvili sponzoři s velmi hodnotnými dary. Šlo konkrétně o počítačové kamery, tzv. "čočky" a instalační sady grafického programu. Byl také vyhlášen nejvzdálenější účastník konference, který získal peněžní příspěvek. Byl to Tomáš Valúšek, který přijel až ze Vsetína. Pátým blokem byla prezentace AISO. Zde vystoupili zakládající členové s prezentací asociace a v poměrně zajímavé diskuzi objasňovali základní cíle a myšlenky této organizace. Nutno dodat, že zájem mezi účastníky byl poměrně uspokojivý a dobrá desítka organizací rovnou na místě podala přihlášku do AISO.

Další konference na toto téma má proběhnout již v březnu 2002 jako součást projektu Březen měsíc internetu. Její organizátoři již dnes počítají minimálně s podobnou účastí, neboť na téma uceleného informačního systému pro občany se specifickými potřebami, jakým se chce stát právě AISO, zůstalo stále dost nevyřčených názorů a je stále co ujasňovat. Bude teď záležet na nás, členech asociace, abychom dokázali, že takovýto projekt má cenu a že bude sloužit veřejnosti tak, jak si dal za cíl.

Hynek Latta
lattah@bezbarier.cz
Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.