Domů

Domů > Články > Asistenční psi

info@bezbarier.cz

ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI

Existuje v dnešní době veliká řada různých kompenzačních pomůcek. Některé nahrazují člověku končetiny, jiné mu pomáhají třeba dýchat nebo udržet rovnováhu. Zkrátka zkvalitňují jeho život alespoň do té míry, že jej může žít v jistém slova smyslu zcela plnohodnotně. Jsou ale situace, které vám ani ten nejdražší vozík za statisíce korun či nejmodernejší protéza nijak neulehčí. Invalidní člověk většinou potřebuje asistenta, a to tím více a častěji, čím více mu jeho hendikep brání v "normálním" životě. Zní až neuvěřitelně, že takovým asistentem může být někdo, kdo na vás má vždy čas a nezatížen soukromými aktivitami i náladu. A nejen to. Onen asistent, o kterém je řeč, může být vašim společníkem po celý jeho život a neopustí vás ani kvůli vlastní rodině - tou jste totiž vy.

Ano, jedná se o asistenční a jinak užitečné psy. Na letošním Rehaprotexu (výstava kompenzačních pomůcek) jsme se setkali s institucí zajišťující výchovu a výcvik asistenčních psů. Obecně prospěšná společnost POMOCNÉ TLAPKY si klade za cíl nejen tyto psy připravit na život asistenta, ale také tyto psy předávat potřebným lidem. Typů postižení je mnoho, a proto je také několik oblastí, nebo chcete-li specializací, ke kterým jsou konkrétní jednotliví psi vedeni.

Zřejmě nejznámější jsou psi vodící neboli tzv. slepečtí. Vodící pes je velice praktický pro nevidomou osobu nejen pro jeho schopnost dovést svého pána či paní na určité místo (například na poštu, do zaměstnání, domů apod.) a tím ulehčit nevidomému celou řadu denních rituálů, ale také pro jeho schopnost upozorňovat na překážky v cestě, čímž v některých případech plně nahradí funkci hole.

Další druh specializace u takto cvičených psů je služba sluchově postiženým lidem. Těmto psům se říká "signální psi". Signální pes upozorňuje svého pána na důležité zvuky v jeho okolí, jako je třeba zvonek u dveří, alarm, pláč dítěte nebo dokonce příchoí fax. Záleží jen na tom, na jaké zvuky takový pes bude reagovat (a samozřejmě jakým způsobem) a na které nikoliv. Například, když někdo zvoní u dveří, pes k nim svého pána dovede apod.

Asistenční psi jsou cvičeni zpravidla tak, že jsou schopni podávat předměty různé velikosti i tvaru. Například, když vám spadne na zem tužka, lžíce nebo mobilní telefon, nemusíte čekat na pomoc zvenčí. Stačí požádat svého čtyřnohého kamaráda a on vám to rád podá. Dál tito psi například umí rozsvěcet a zhášet světlo, otevírat dveře, vytahovat prádlo z pračky a nejspíš ještě mnoho věcí, o kterých se člověku jen zdá do doby, než to vidí na vlastní oči. Když si vyrazíte na mechanickém invalidním vozíku na nějakou delší trasu, jistě vás časem bolí ruce a potřebujete si odpočinut. Můžete za jízdy, protože vás asistenční pes, který je pro to vycvičený, potáhne. Je však třeba mít na mysli, že jeho tlapky jsou pomocné, nikoliv dělnické. Vzhledem k tomu, že běžně cvičená plemena nejsou tažná, jde spíš o pomoc při jízdě. Každopádně vám asistenční pes může pomoci překonat celou řadu různých úskalí, k čemuž byste zřejmě potřebovali druhou osobu. Udělá to pro vás někdo jen za střechu nad hlavou a stravu?

Protože výcvik asistenčního psa je velice nákladný a státní instituce v současné době tento projekt nepodporují, je prakticky nemožné si jej jen tak dovolit bez podpory sponzora. POMOCNÉ TLAPKY proto spolupracují s občanským sdružením CESTY, které připravilo projekt PES ASISTENT. V tomto projektu CESTY nejen shání potřebné finance od sponzorů pro financování výcviku, výstavbu výcvikových prostor a jiných věcí s výcvikem spojených, ale také jedná s Ministerstvem práce a sociálních věcí o podpoře tohoto projektu i ze strany státu. Cílem je zrovnoprávnění asistenčních psů se slepeckými, tedy s možností státního příspěvku.

Canisterapie, další oblast, podporovaná občanským sdružením CESTY, je léčebný kontakt psa se strádajícím člověkem. Ať už se jedná o osamělé lidi v domovech důchodců nebo o dlouhodobě nemocné a postižené děti, pes vždy zvedne jejich náladu a pomůže tak snášet lépe útrapy zbytku dne. Přispívá tak k rozvoji rozumových a citových schopností postižených dětí. Nejen mazlení a hraní dává dětem a straým či opuštěným lidem radost, ale i takové cvičení se psem je pro děti přijatelnější. Takto pes zase přispívá k rozvoji pohybových schopností dětí. Canisterapeutický pes je velmi užitečnou "pomůckou" pro lékaře. V některých institucích bývá pes umístěn i trvale.

Máte-li zájem o bližší, odborné informace, o zaslání formuláře pro přidělení psa nebo POMOCNÉ TLAPKY navštívit, poznamejte si adresu:
POMOCNÉ TLAPKY o. p. s., V. Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec. Přejeme hodně štěstí.

Hynek Latta
lattah@bezbarier.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.