Domů

Domů > Články > Přístupný Internet

info@bezbarier.cz
Zákazníci u počítačů

ACCESSIBLE - PŘÍSTUPNÝ INTERNET

V době, kdy informační technologie (i přes současné zpomalení růstu) válcují ostatní obory lidské činnosti je stále aktuálnější i otázka přístupnosti těchto technických vymožeností. Jako uživatele internetových stránek pro lidi se specifickými potřebami (po staru hendikepovaní) by nás výše uvedené nemělo nechat chladnými. Proto se projděme po webu a hledejme, co všechno se skrývá pod anglickým pojmem Web Accessibility.

Jedním ze základaních aktivit v této oblasti je činnost konsorcia W3C pod názvem "Web Accessibility Initiative (WAI)" www.w3.org/WAI/. Mottem projektu je věta tvůrce World Wide Web pana Tim Berners-Lee: "Síla webu je v jeho univerzálnosti. Přístup pro každého bez ohledu na postižení je podstatnou skutečností." WAI koordinuje s organizaceni v celém světě aktivity směrem ke zpřístupnění webu skrze pět základních oblastí: Technologie, pravidla, nástroje, vzdělání a výzkum. V technické oblasti jde například o vydávání dopopručení pro standardizaci protokolů a formátů používaných na Internetu tak, aby výsledný dokument odpovídal svojí strukturou a navigačními prvky potřebám zařízení která umožňují čtení z obrazovky (screen readers, audio browsers). Ve standartu pro html dokumenty HTML 4.0 jde například o elemety "ABBR" nebo "ACRONYM" umožňující strukturovaný text, či tagy "THEAD", "TBOBY" a "TFOOT", které usnadňují nevizuálním prohlížečům převádění tabulek do linerární podoby. Velkou výhodou je i již užívaný standart formátování elemetů CSS2 (cascading style sheet), který umožňuje měnit vzhled html dokumentu velmi efektivním způsobem a tím zlepšuje navigačních schopnosti webových stránek.

Další velkou organizací zabývající se obecně přístupností pro lidi s postižením je Hnutí nezávislého života www.independentliving.org. Na svých stránkách také zveřejňuje eseje a projekty jenž se týkají přístunosti Internetu a IT pro hendikepované. Mimo jiné mluví i o digitálním rozdělení (digital divide) lidstva na ty, kteří mohou využívat IT a ty ostatní... Pro příklad uvádím dokument vypracovaný pro Spojené národy o přístupnosti Internetu. www.independentliving.org/LibArt/UN-Report-accessibility-on-the-internet.html

Zdá se, že i v naší zemi se již blíská na lepší časy. Nedávno vzniklý projekt www.blindfriendly.cz je již stavěn tak, aby odpovídal potřebám lidí se zrakovým omezením. Na svých stránkách informuje a radí jak nejlépe vytvářet web pro zrakově postižené www.blindfriendly.cz/doc/bfw.html a v nedávné době začal udělovat ocenění "Blind friendly web" těm internetovým stránkám, které splňují dané požadavky. Jako alternativní zdroj informací o tvorbě webu pro hendikepované můžete použít stránky pana Valůška: www.inext.cz/www/tvalusek/bariery.html

Pro nás je velmi důležité sledovat přístupnost Internetu rovněž z hlediska možnosti jeho využívání lidmi s omezenými možnostmi pohybu, zejména občany, upoutanými na invalidní vozík. Je potěšující, že dnes není až takovým problémem (vlastníte-li počítač) připojit se k Internetu přímo doma. Tím odpadá jakákoliv starost o vyhledávání internetových kaváren, kde by bylo možné "komunikovat se světem". Je-li ovšem přesto zapotřebí místo, kde se může člověk připojit k Internetu, narazí mnoho vozíčkářů na klasický problém nepřístupnosti. Naštěstí jsou mezi nimi i takové, kam se dostanete s vozíkem.

Jako příklad lze uvést jednu z brněnských internetoven s bezbariérovým přístupem. Najdete ji v městské části Líšeň na Molákově ulici. Firma ANERT MEDIA, s. r. o. zde provozuje tzv. Internet Game studio, které je zcela přístupné i pro lidi pohybující se na elektrickém invalidním vozíku. Jelikož se jedná o prostory, kde byl dříve autosalon, je jasné, že nejsou před vchodem do budovy žádné ani sebemenší schodky a šířka dveří je zcela dostatečná i pro ten nejširší vozík. Provozovatel navíc poskytuje speciální zvýhodněné tarify pro zdravotně postižené a různé množstevní slevy při obsazení většího počtu počítačů. Těch je k dispozici 7, vzájemně propojených sítí, s pevným připojením k internetu. Z toho je 5 počítačů uspůsobeno pro hraní her, takže je možné zde i tímto způsobem vyplnit svůj volný čas. Data nejen z Internetu je možné zde vytisknout a zálohovat ať už na disketu, mechaniku ZIP, externí HDD či vypálit na CD.

K Internet Game studiu se lze dostat bezbariérovou městskou hromadnou dopravou. Velmi blízko jsou zastávky Velká Klajdovka a Jírova autobusu linky 204, který je vybaven zvedací plošinou. Na zastávku Jírova jezdí rovněž nízkopodlažní tramvaj linky 8. Jedná se o nově vybudovanou zastávku, zcela vyhovující kritériím bezbariérovosti. Zveme vás tedy nejen do této internetovny, ale také do dalších bezbariérových internetových kaváren a jiných zařízení. V rámci rozšiřování a zkvalitňování našich služeb vám budeme postupem času přinášet jejich přehled. Nezapomeňte se pak při jejich návštěvě podívat i na naše stránky.

Karel Ryšavý a Hynek Latta
info@bezbarier.cz

Pohled na budovu z parkoviště

Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.