Domů

Domů > Články > Přístupný Internet II

info@bezbarier.cz
Související odkazy

Domácí

www.blindfriendly.cz/
doc/bfw.html

Zásady pro tvorbu stránek pro nevidomé.


www.inext.cz/www/
tvalusek/bariery.html

Alternativní stránky s radami pro tvorbu bezbariérového webu.


www.bezbarier.cz/
clanky/bbinet.html

Předchozí článek na nějž navazujeme


ACCESSIBLE - PŘÍSTUPNÝ INTERNET II

V článku z 23. 11. 2001 Accessible - Přístupný Internet jsme se zamýšleli nad obecnou přístupností Internetu pro lidi se specifickými potřebami, tedy těmi, kteří mají jistý fyzický hendikep. V tomto druhém pokračování  se zaměříme  na tvorbu internetových stránek. Nejdříve si detailněji probereme obecné zásady tvorby webových stránek, v další části vnikneme hlouběji do standardu  HTML a řekneme si, co nabízí především poslední verze 4.0.

Obecné zásady tvorby 

Na začátek je nutné říci, že je dobré udržet grafiku dokumentů v konzervativním duchu. Tím je myšleno, že méně znamená více. To ocení zejména lidé se zrakovým postižením ale příliš bujará grafika dokumentu s vyskakujícími PopUp menu může rychle unavit třeba člověka se sníženou motorikou horních končetin. Takový člověk se  častým  "klikáním" myší a přesouváním kurzoru dostane do únavového stavu. A nezapomeňme na lidi, jenž nemohou ovládat počítač myší či skupinu s lehčím mentálním postižením, která je omezena  pomalejší reakcí na vizuální podněty. Když už je nutno použít obrázek, je dobré do tagu IMG vkládat popisek ALT.  
S výše uvedeným úzce souvisí i navigace. Jedná se o provázání dokumentů daného webu vzájemnými odkazy, mnohým jistě dobře známý A HREF tag. Tyto odkazy, třeba na domovskou stránku často zvanou HOME, by měly mít své pevné místo. A to na všech dokumentech. Jakákoli změna těchto základních odkazů, způsobuje dezorientaci a u běžných webů se toto rovná odstřelení stránky uživatelem hned při prvním náhledu. Což potom lidé s jistými orientačními obtížemi. U rozsáhlejších projektů se doporučuje i mapa webu - heslovitý seznam hlavních stránek s krátkým komentářem.
 Jako stále důležitější se jeví i  uvedení tzv. textové verze. Není to nic jiného, než ten samý web ořezaný o grafické informace. Toto je velmi dobrým pomocníkem hlavně pro čtecí zařízení (screen-readery) nevidomých.
Krátce shrnuto:
1)S grafikou šetřit
2)Používat jednoduché a pevně určené navigační prvky.
3)Implementovat mapy webů a textové verze.
4)Inspirovat se doporučeními projektu WAI (
www.w3.org/WAI/) kozorcia W3C pro HTML 4.0.

Přístupné elementy (Tagy) v HTML 4.0

Nyní si proberene několik nejdůležitějších prvků ze specifikace HTML 4.0. Předem chci zdůraznit, že se budeme zaměřovat na ty elementy, které zpřístupňují HTML dokument lidem s pohybovým hedikepem (postižení končetin, pomalejší reakce a pod.) Lidé se zrakovými vadami mají velmi kvalitně zpracovanou podporu a návod na tvorbu HTML na stránce www.blindfriendly.cz.

Ovládání stránky

Prvky, kterými ovládáme stránku by měly být přístupné dvojím způsobem. Tedy ne pouze myší ale také pomocí klávesnice. Většina dnešních prohlížečů to zvládá velmi dobře. Tady jde hlavně o formuláře tag FORM: (zaškrtávací políčka, tlačítka, INPUT tagy  ad.). Přesto jsou prvky se kterými je manipulace velmi obtížná (není možný přístup z klávesnice) a nedoporučuje se je používat. Nejznámější je asi rozbalovací nabídka v Java Scriptu, kterou je lepší nahradit  textovou formou.
 Velkou pomocí při ovládání je definice horkých kláves pro jednotlivé prvky. Jazyk HTML definuje tag LABEL s parametrem ACCESSKEY. Tento přístup jistě ocení především lidé s nemožností ovládat myš.  Malý příklad:

<LABEL FOR=Jmeno ACCESSKEY=J></JMENO>
<INPUT TYPE=Text ID=Jmeno NAME=Jmeno>

Vstupní pole "Jmeno" formuláře bude přístupno pomocí klávesové kombinace Alt+J.

Definice velikostí

 U definování velikostí tabulek je dobré používat relativní velikosti v parametru SIZE (SIZE=50%). Uživatel má možnost nastavovat například velikost písma v tabulce podle svých potřeb. Dalším důvodem užití relativních velikostí jsou různá rozlišení monitoru. Pro úplnost dodávám, že podle výzkumu z 50 miliónů webů firmou Statmarket.com je rozlišení  800x600 použito 53% PC 1024x768 31% PC. Stejně tak u použití rámů, tag FRAME, by se měla dávat přednost relativnímu nastavení velikosti a povolit změna velikosti parametrem SCROLLING.

Formátování textu

S novou technologií kaskádových stylů CSS1 a CSS2 přichází i zjednodušení formátování textů. Zde platí jedna zásada: i bez formátování pomocí CSS by základní rozložení HTML dokumentu mělo být zachováno. 
 Výhodou je používání tagů, které kromě formátovacích možností sebou nesou i údaje o logickém rozvržení stránky. Jde například o tagy: H1...H6 (nadpisy), UL, OL, DL, Q, BLOCKQUOTE, (strukturovaný text) ACRONYM (zkratka).
Tyto tagy  se nazývají "markup tags" a je výhodné je kombinovat s CSS. Pro zvýraznění oddělení jednotlivých částí textu se doporučuje používat horizontální linky HR.

Příště si řekneme něco o hardwarových prostředcích usnadňujících práci s počítačem.

Karel Ryšavý
info@bezbarier.cz

Související odkazy

Zahraniční

www.w3.org/WAI/
Iniciativa konsorcia W3C za přístupný Internet.


http://msdn.microsoft.com/
library/default.asp?url=/
nhp/Default.asp?
contentid=28000544

Zásady přístupného webu od Microsoftu.www.w3.org/TR/1999/
WAI-WEBCONTENT-19990505/

Základní směrnice pro bezbariérový web 1999.


www.w3.org/TR/WCAG10-TECHS/
Základní směrnice pro bezbariérový web 2000.


http://europa.eu.int/
information_society/
eeurope/ehealth/
quality/draft_guidelines/
definitions/index_en.htm

Kritéria pro weby se zdravotnickou tématikou podle EU.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.