Domů

Domů > Články > Bezbariérová MHD v Praze

info@bezbarier.cz


BEZBARIÉROVÁ MHD V PRAZE

V posledních letech zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen Dopravní podnik), postupné kroky, které vedou k pohodlnější a bezpečnější přepravě všech cestujících, zdravotně postižené nevyjímaje.

Největší pokrok v přepravě osob se sníženou schopností pohybu a orientace zaznamenala autobusová doprava. Do provozu byly zařazeny nízkopodlažní vozy Karosa - Renault City Bus, tyto autobusy jsou navíc vybaveny sklopnou nájezdovou rampou u prostředních dveří, která usnadňuje přepravu vozíků pro invalidy. Dopravní podnik připravil ve spolupráci se Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice a Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy nasazení nízkopodlažních autobusů na vybraných garantovaných spojích MHD. Kromě toho byly zavedeny dvě zvláštní autobusové linky určené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Autobusy používané k zajištění provozu MHD jsou vybaveny odbavovacím a informačním systémem pro nevidomé, včetně hlášení zastávek.

V tramvajové dopravě učinil Dopravní podnik významný pokrok především v přepravě nevidomých osob. Všechny tramvajové vozy byly vybaveny speciálními přijímači pro nevidomé, umožňující cestujícím pomocí dálkových ovladačů aktivovat externí hlášení, které jim poskytne informaci o čísle linky a směru (cílové zastávce spoje). Stejné zařízení umožňuje akusticky potvrdit řidiči zájem nevidomého o nástup do vozu a přispívá tak k jeho bezpečnosti. Automatické hlášení zastávek ve vozidle pomáhá nevidomému orientovat se v trase linky.

Aktuální novinkou je zavádění informačních štítků pro zrakově postižené na zastávkách povrchové dopravy. V Brailově písmu budou na štítcích, umístěny na pravé straně zastávkových označníků, uváděny údaje o názvu zastávky, zastavujících linkách a směrech jízdy. Zkušební provoz v roce 2002 na vybraných zastávkách umožní tuto novou iniciativu dále rozvíjet.

Metro zaujímá v přepravě osob se sníženou pohyblivostí poněkud odlišné postavení. Zatímco nástup do vozů metra je zcela bezbariérový, přeprava postiženého cestujícího z povrchu do prostoru vlastní, většinou podzemní stanice, představuje větší problém. Nové traťové úseky, budované v 90. letech 20. století, mají stanice vybavené osobními výtahy, ve starších stanicích se osobní výtahy postupně zřizují nebo lze i použít upravené nákladní výtahy. Orientaci ve stanicích usnadňují speciální akustické majáčky, které pomocí zvukového signálu informují v podchodech a vestibulech o umístění vstupu do odbavovací části stanice.


Zdroj: Luděk Kodrle
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
www.dp-praha.cz
Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.