Domů

Domů > Články > Bezbariérové počítače

info@bezbarier.cz

Bezbariérové počítače

   V širokém povědomí veřejnosti se již zabydlela myšlenka bezbariérového vchodu do veřejného prostoru či logo vozíčkáře na benzínové stanici hlásající přizpůsobenou toaletu. Ale je odstraňování přístupových překážek všechno ve společnosti která se nazývá informační? Vždyť výpočetní technika je stále důležitějším hráčem na mnoha úrovních života. Proto je pořebné věnovat pozornost i vztahu hendikepovaný – počítač.

Lidé s omezením pohybu či smyslů jsou bohužel často zatlačeni do skupiny těch, pro které je výpočetní technika nedostupnou. Způsobuje to jejich malá ekonomická síla a daná omezení (viz Inspider) přičemž naplňují nový jev zvaný „Digital Divide“ - digitální rozdělení. Tedy na ty kteří mohou ovládat počítače a jsou tedy ve společnosti zařazeni a na ty ostatní.

Navzdory tomuto trendu vznikají aktivity, které mají za úkol svět počítačů lidem s postižením přiblížit. V českých zemích je dobré zmínit počítačové kurzy v centru Paraple nebo známou aktivitu „Počítače proti bariérám“ nadace Bariéry. Dále se touto problematikou bude zabývat nově vznikající portál asociace AISO s názvem „HelpNet“. Tyto projekty pomáhají především se seznámením, ovládáním a zajištěním počítačů pro lidi se specifickými potřebami. Ve světe existují daleko specializovanější a komplexnější činnosti. Jistě jednou z nejzajímavějších je organizace „Closing the Gap“ – něco jako uzavírání propasti. Jako podtitulek nese větu „Počítačová technologie ve speciálním školství a rehabilitaci. Mimo jiné pořádá tato organizace pravidelné konference v Mineapolis, USA. Zájemce se tam dozví nejen jak správně využít počítač ale také novinky ze světa hardwaru a PC pomůcek pro hendikepované.

Právě posledně zmiňovaná věc, tedy příslušenství umožňující ovládání počítače osobě s tělesným nebo smyslovým postižením je věcí v naší oblasti poměrně neprobádanou. Jedná se především o speciální myši, joysticky, klávesnice nebo hlavová čidla pro ovládání kurzoru pomocí pohybů hlavou (pointing device) pro osoby s postižením motoriky. U smyslových postižení je zdřemě nejznámější čtečka obrazovky (screen reader) s hlasovým výstupem pro nevidomé. Jedním z mála průkopníků a propagátorů v této oblasti je Doc. Žáček, na jehož webových stránkách „Inspider“ je tato problematika velmi slušně zmapovaná.

Vzhledem ke stále rostoucímu významu informačních technologií se náš portál „BezBariér“ v budoucnu také zaměří na tuto oblast.

Související odkazy:
www.paraple.cz - Stránky centra Paraple
www.bariery.cz - Stránky nadace Bariéry
www.closingthegap.com - Web organizace Closing the Gap
www.volny.cz/inspider - Inspider Doc. Žáčka

Karel Ryšavý
rysavy@bezbarier.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.