Domů

Domů > Články > České dráhy posoudí přístupnost jednotllivých nádraží v ČR

info@bezbarier.cz

České dráhy posoudí přístupnost jednotllivých nádraží v ČR

   Všem vrchním přednostům
uzlových železničních stanic

V souladu s požadavky na zlepšení informovanosti a orientace cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace žádáme vrchní přednosty uzlových železničních stanic ve spolupráci se správou budov a bytového hospodářství a příslušné správy tratí o zpracování aktuálních informací a vyplnění dotazníku podle přiložených kritérií za stanice a zastávky ve svém obvodu. Informace budou použity pro potřeby zveřejnění bezbariérové přístupnosti železničních stanic a zastávek v traťových jízdních řádech a v elektronickém přehledu služeb ¨poskytovaných jednotlivými železničními stanicemi.
Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vyplývají z vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., publikované v částce 140/2001 Sb.

Nejdůležitější kritéria:

- Povrch chodníků, schodišť, šikmých ramp a podlah musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu
- Výškové rozdíly u přechodů, vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm
- Schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň , příp. začátek a konec šikméí rampy
- Šikmé rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%)
- Šikmá rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená rampa.
- Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být v dopravních stavbách výrazně kontrastně označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu.
- Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm, tento požadavek platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.
- Výtahy a zvedací plošiny: volná plocha před nástupními místy nejméně 1500 x 1500 mm nebo průměr 1500 mm, u menších rozměrů musí být zajištěn bezpečný nástup do těchto zařízení. Šířka dveří nebo vstupních otvorů nejméně 800 mm. Klec výtahu: šířka nejméně 900 mm, délku nejméně 1400 mm, obousměrné dorozumívací zařízení umístěné nejvýše 1000 mm nad podlahou, ovládací prvky ve výšce 800 – 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm od čelní nebo zadní stěny klece.
- WC: nejmenší rozměry kabiny 1600 mm x 1800 mm, příp. 1400 x 1400 mm, dveře otvíratelné směrem ven na vnitřní straně opatřeny vodorovným madlem.
- Prodejní pulty a veřejné přepážky nejvýše 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, předsunutá plocha šířky nejméně 250 mm, před přepážkou musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.

ŽST …………………………………..……………….. UŽST………………………..……………….

Rozsah odbavení(A-I) Bezbariérová přístupnost(b0-8) p s z K IK ČDc č dč ú úk pk e a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Provozní doba služby:
Poznámky a případné doplnění uvedených informací:

První dva sloupce vyplňte, ostatní označte křížkem v případě poskytování uvedené služby a doplňte provozní dobu poskytované služby.

Vysvětlivky:

Sloupec 1: Rozsah odbavení
A stanice zajišťující odbavení cestujících v mezinárodní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), komplexní odbavení cestujících a jejich zavazadel ve vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka)
B stanice zajišťující odbavení cestujících v mezinárodní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), komplexní odbavení cestujících a jejich zavazadel (vyjma cestovních) ve vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), podej a výdej cestovních zavazadel je možný pouze u vlaků, které tuto službu poskytují
C stanice zajišťující odbavení cestujících v mezinárodní přepravě pouze na Slovensko včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), komplexní odbavení cestujících a jejich zavazadel ve vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka)
D stanice zajišťující odbavení cestujících v mezinárodní přepravě pouze na Slovensko včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), komplexní odbavení cestujících a jejich zavazadel (vyjma cestovních) ve vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), podej a výdej cestovních zavazadel je možný pouze u vlaků, které tuto službu poskytují
E stanice zajišťující odbavení cestujících a jejich zavazadel ve vnitrostátní přepravě včetně rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka)
F stanice zajišťující odbavení cestujících a jejich zavazadel (vyjma cestovních) ve vnitrostátní přepravě včetně zajištění rezervačních dokladů (místenky, lůžka, lehátka), podej a výdej cestovních zavazadel je možný pouze u vlaků, které tuto službu poskytují
G stanice zajišťující odbavení cestujících a jejich zavazadel ve vnitrostátní přepravě včetně zajištění místenek
H stanice zajišťující odbavení cestujících a jejich zavazadel (vyjma cestovních) ve vnitrostátní přepravě včetně zajištění místenek, podej a výdej cestovních zavazadel je možný pouze u vlaků, které tuto službu poskytují
I stanice nezajišťuje odbavení, odbavení cestujících a jejich zavazadel se provádí ve vlaku, podej a výdej cestovních zavazadel je možný pouze u vlaků, které tuto službu poskytují
Pozn.:
termín „jejich zavazadel“ zahrnuje odbavení spoluzavazadel, úschovu během přepravy a cestovních zavazadel


Sloupec 2: Přístupnost pro cestující na vozíku pro invalidy
b0 ŽST není bezbariérově přístupná ani s pomocí zaměstnance ČD
b1 ŽST je přístupná bezbariérově bez pomoci zaměstnance (t.j. přístup z přednádraží na alespoň jedno nástupiště jakýmkoli způsobem – i vně budovy) bez možnosti dalších služeb
b2 ŽST je přístupná bezbariérově bez pomoci zaměstnance (t.j. přístup z přednádraží na alespoň jedno nástupiště jakýmkoli způsobem – i vně budovy) s případnou možností dalších služeb (např. WC, přepážka apod.)
b3 ŽST je přístupná bezbariérově včetně nástupišť (t.j. přístup z přednádraží na všechna nástupiště) bez dalších služeb
b4 ŽST je přístupná bezbariérově včetně nástupišť (t.j. přístup z přednádraží na všechna nástupiště) s náhradním opatřením za pomoci zaměstnance ČD bez dalších služeb
b5 ŽST je přístupná bezbariérově (t.j. přístup z přednádraží do prostoru ŽST a na všechna nástupiště) včetně bezbariérového WC
b6 ŽST je přístupná bezbariérově (t.j. přístup z přednádraží do prostoru ŽST a na všechna nástupiště) včetně bezbariérového WC s náhradním opatřením za pomoci zaměstnance ČD
b7 ŽST je přístupná a uživatelná bezbariérově (t.j. přístup z přednádraží na všechna nástupiště) včetně bezbariérového WC a ostatních služeb nebo alespoň jedné bezbariérově přístupné označené přepážky, kde budou osobám na vozíku poskytnuty všechny informace a zajištěna pomoc při odbavení
b8 ŽST je přístupná a uživatelná bezbariérově (t.j. přístup z přednádraží na všechna nástupiště) s náhradním opatřením za pomoci zaměstnance ČD včetně bezbariérového WC a ostatních služeb nebo alespoň jedné bezbariérově přístupné označené přepážky, kde budou osobám na vozíku poskytnuty všechny informace a zajištěna pomoc při odbavení
p ŽST je vybavena mobilní zvedací plošinou k nakládání a vykládání cestujících na vozíku do a z vozu
s ŽST je vybavena pro sluchově postižené (panely pro vizuální informace)
z ŽST je vybavena pro zrakově postižené (signální varovný pás, vodící linie, akustické majáčky apod.)
K ČD-Kurýr
IK InterKurýr
ČDc ČDcentrum
č Čekárna pro cestující
dč Čekárna pro cestující s dětmi
ú Úschovna
úk Úschovna kol
pk Půjčovna kol
e Elektronický výdej (typ)
a ŽST je vybavena prodejními automaty na výdej jízdenek


Přednosta UŽST:

…………………………..
jméno a podpis

Související odkazy:
www - www.cd.czDoporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.