Domů

Domů > Články > Sladění evropské legislativy pro výtahy

info@bezbarier.cz

Sladění evropské legislativy pro výtahy

   Pracovní skupina NRZP/bariéry na svém jednání v Praze dne 22.4. 2004 přijala toto stanovisko:

Nesouhlasíme s dopisem České asociace výrobců výtahů, které na MMR zaslal dne 7.1. 2004 její zástupce ing. Jan Dvořák, generální sekretář ČAVV. Doporučujeme v ČR ponechat v platnosti údaje, uvedené ve vyhl. 369/2001 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Evropská norma EN 81-70 popř. ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu, Část 70: Zvláštní úprava výtahu určených pro dopravu osob a osob a nákladu - Přístupnost výtahu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace není vzhledem k charakteru předpisu a alternativním možnostem řešení s vyhláškou 369/2001 Sb. v rozporu.


ing. Milena Antonovičová
mila@ligavozic.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.