Domů

Domů > Články > INSPO 2002

info@bezbarier.cz
Foto z konference

Foto z konference

Foto z konference

Foto z konference


INSPO 2002

Dne 16. března proběhla v Kongresovém sále v Praze konference která nesla název INSPO 2002. Pořádalo jí sdružení AISO spolu s jejími členy jako druhou v pořadí. Po krátkém úvodu, kdy přečetl zdravici vedoucí delegace Evropské komise Ramiro Cibrian a to celou v češtině, se bohužel musel omluvit ministr Karel Březina, což jistě nikoho nepotěšilo. Snažil se ho zastoupit doc. Jaroslav Hrubý, který poutavě mluvil o Národním plánu pomoci zdravotně postiženým občanům a to od jeho vzniku až po současnost. Poté se ujal slova Marek Šedivý (ICN) a vysvětlil nám jaká je možnost financování projektů neziskových organizací z tuzemských zdrojů. Po něm na toto téma navázala Jarmila Modrá (Národní vzdělávací fond), která zase pohovořila o možnosti financování ze zdojů zahraničních. Nakonec dopoledního bloku vystoupil ještě pan Martin Kovář, který nám pověděl něco o projektu Internet do škol a zdůraznil výhody jednotného portálu, kdy uživatel najde vše pod jednou střechou, bez složitého hledání, což je i jedním z cílů AISO.

Po obědě který sponzorovala společnost Eurest a Sdružení BMI se konference rozdělila do dvou samostatných sekcí. První z nich měla název "Internet jako pomocník při uplatnění osob se specifickými potřebami na trhu práce". V ní nás nejvíce zaujali praktické příklady jak může Internet pomoci při zaměstnávání osob se ZPS. Například společnost K2P má opravdu velice dobře vymyšlený systém. Zdravotně postižený může klidně pracovat doma na svém počitači. Funguje to tak, že si s pomocí Internetu stáhne k sobě určitý balík dat, který potom zpracuje a pošle zpět. Takovýmto pracovníkům firma říká čističi. Dále pak nabízí práci ve firmě, kde se zboží balí a expeduje zákazníkům. Podle slov zástupce Jaromíra Krpálka firma zaměstnává z deseti pracovníků, devět se ZPS. Dále Olomoucká Internetporadna a firma Hewer pronesli zajimávé příklady a ukázali jak se zdravotně postižený může zapojit do pracovního procesu a být firmě, či sdružení velice platný. V této sekci zazněl také postesk nad tím, že zájem pracovat je mnohdy jen předstíraný, anebo je práce odvedená špatně a pozdě. Jak je vidět, i mezi postiženými se najdou takzvaní "flákači", kteří o práci jen mluví, ale i tací kteří své povinosti plní perfektně. Zkrátka stejně jako u lidí bez ZPS.

Souběžně se sekcí první probíhala i sekce druhá která se jmenovala "Jak vytvářet web neziskové společnosti" a nás jako neziskové sdružení velice zajímala. Moderoval ji pan Martin Kopta (www.lupa.cz), takže odbornost byla zaručena. Postřehy z této sekce přineseme jako samostatný článek 25. března.

Po skončení diskuze v sekcích, vystoupil Richard Kořínek (P - centrum, středisko pro prevenci, léčbu a integraci osob ohrožených drogovou závislostí) a promluvil o využití Internetu při terapii klientů. Po něm nám ještě Kateřina Čeřovská (Centrum Paraple) ukázala přínos internetových stránek Centra Paraple a po ní přišel na řadu projekt Blind Friendly Web kde pí Hana Bubeníčková (SONS) podala informace o projektu a předala certifikáty stránkám které splnily kritéria tohoto projektu. Následovala diskuze a odjezd návštěvníků, mimo těch co jsou v AISO, anebo se do něj přihlásili, protože ti měli ještě na programu valnou hromadu a volbu nové správní rady.

Myslím že celkový dojem z konference byl velice dobrý a je velice dobře, že se uskutečnila, protože poskytla mnoho námětů a rozšířila naše vědomosti o značný kus dopředu. Bylo by dobře v tomto setkávání pokračovat. Poděkování patří organizátorům za skvělou přípravu a sponzorům za podporu.

Petr Babička
webmaster@bezbarier.cz

Foto: Jaroslav Winter
winter@brezen.cz
Foto z konference

Foto z konference

Foto z konference

Foto z konference


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.