Domů

Domů > Články > Proběhla konference INSPO 2003

info@bezbarier.cz


Moderátoři


Proběhla konference INSPO 2003

   Dne 22.3. 2003 se také portál Bezbariér.cz již tradičně účastnil konference s názvem „Internet a Informační systémy pro osoby se specifickými potřebami“. Účastníci, jejichž počet se blížil 150 se tentokrát mohli zaměřit na tématiku velmi blízkou – Internet ber bariér. Organizátory projetu byla Asociace informačních systémů pro lidi se specifickými potřebami (Aiso) a sdružení Březen měsíc Internetu (BMI).

V prvním dopoledním bloku se významným způsobem prezentovalo nově vzniklé Ministerstvo informatiky, delegace Evropské komise v ČR, Nadace Charty 77 s
projektem Počítače proti bariérám, Doc. Hrubeš z Vládního výboru pro postižené, firma Microsoft se prezentací softwarových produktů pro ovládání počítače a zástupci irského regionu MidWest Regional Authority s mezinárodním projektem Prelude.

Z tohoto bloku jako nejzajímavější možno zmínit vystoupení zástupce Nadace Charty 77 pana Martina Bojara. Projekt Počítače proti bariérám například spolupracuje se subjekty poskytujícími speciální pomůcky pro ovládání počítače. Jak sám pan Bojar uvedl je zajištění těchto speciálních pomůcek technicky velmi náročné a jejich cena často převyšuje cenu vlastního počítače. Velmi zajímavou prezentací s humorným podtextem díky né zcela dobře fungujícímu Tablet PC bylo vystoupení pana Deváta z Microsoftu. Na platformě Windows XP existuje Obrazovková lupa (magnifier), emulátor klávesnice a rozpoznávání řeči pomocí hlasového analyzátoru, bohužel jen v anglické verzi.

V odpoledních diskusních sekcích byly probírány především témata bezbariérovosti a úspěšnosti webu v neziskové sféře a možnosti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Úvodními přednášejícími webmasterske sekce byl Martin Kopta – Lupa.cz, který tuto
sekci také moderoval a Radek Pavlíček – BlindFriendlyWeb. Navazovali řečníci s tématem o budování komunity kolem webu a jeho úspěšnosti: Lukáš Plíhal – strategie, Lubomír Harrer – Homo Humanus a Martina Chmelová
Alfa Human Service.

Jednání v sekci o zaměstnávání vévodilo již tradičně silné zastoupení projektů,
které již reálně běží a přednášející se sdílí o své praktické zkušenosti.
Nejpřitažlivějšími byly například RadEx s případovou studií zaměstnávání lidí
se ZP či firma TelPro se zaměstnáváním ZP v telekomunikačním oboru z pohledu z
aměstnavatele. Neméně zajímavé byly i aktivity Národní knihovny, služby
knihoven pro ZP v podání zástupkyně Krajské knihovny Vysočiny Jany Vejsadové, která je i jedním z našich aktivních přispěvatelů.

Zlatým hřebem konference byla prezentace nově vznikajícího portálu HelpNet.cz,
jehož jednou z hlavních sekcí je část s názvem Bez bariér. Tato část je
redigována pracovníky Bez bariér. Jak řekl pan Jaroslav Winter, duchovní otec projektu, jde o snahu starou přibližně 1,5 roku za kterou stojí práce několika aktivit jenž spojily své síly. Vzhledem ke své šíři je tento projekt jedinečný a prezentace tohoto projektu na INSPO 2003 jistě obohatila letošní konferenci.

Díky Internetovému portálu Atlas.cz a jeho službě sídlící na adrese
http://live.atlas.cz mohli zájemci v přímém přenosu shlédnout konferenci i na monitorech svých počítačů. Záznam je stále k dospozici zájemcům na již uvedené Internetové adrese.

Významným přínosem pro portál Bezbariér.cz je fakt, že se na úrovni krajů začínají objevovat projekty popisující bezbariérovost na bázi informačních systémů. Konkrétní setkání se zástupci kraje Vysočina a Olomouckého kraje vyústí ve velmi krátké době ve vzájemnou spolupráci.


Karel Ryšavý
info@bezbarier.czZástupce


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.