Domů

Domů > Články > INSPO 2004 ve znamení bezbariérového Internetu

info@bezbarier.cz


BMI_ISDAC

Abou-Zahra

Mensik_Petit


INSPO 2004 ve znamení bezbariérového Internetu

   V dopolední sekci na začátek promluvit Václav Krása o Národním programu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Poté se již na řadu dostaly příspěvky související přímo s IT pro osoby se specifickými potřebami.
V prvním příspěvku promluvil p. Gareth Hughes z evropské asociace ERISA . Vyzdvihnul důležitost včlenění všech skupin lidí ve společnosti do elektronické informační společnosti. Upozornil na Digitální propast (Digital Divide) mezi těmi, kteří IT používají a těmi, jenž z různých důvodů mají přístup k těmto technologiím odepřen.
V návazném příspěvku promluvil vozíčkář Tony Verelst, který k nám přijel z Belgie a je předsedou organizace ISdAC, která působí od roku 1998 a jejím cílem je vyzvat Evropu a její země, aby učinily IT plně přístupnou lidem s postižením a zároveň vyzývá lidi s postižením k tomu aby demonstrovali svoje schopnosti tím, že budou aktivní při budování informační společnosti. Závěrem předvedl on-line spojeni za pomocí videa se svým postiženým kolegou v Belgii.

V odpoledním bloku zahájil Radek Pavlíček z Blindfriendly.cz popsal základní zásady pro tvorbu webu pro nevidomé s důrazem na uvědomění, že neidomý vnímá internetou stránku lineárně. Dále zhodnotil dosavadní vývoj projektu Blindfriendly.cz s upozorněním, že vzhledem k vývoji technologií byl pozměněn. Už není možné hodnotit mírou správnosti 0 – 10 (velká míra subjektivity). Nové hodnocení vyžaduje exaktně ano, ne. Od roku 2001 došlo k výrazným změnám v oblasti speciálních programů pro zrakově postižené i v trendech tvorby
webu pravidla jsou rozdělena do tří sekcí: základní úroveň přístupnosti, střední úroveň přístupnosti, nejvyšší úroveň přístupnosti.
Velmi hodnotným vystoupením byla přednáška Shadi Abou-Zahra, předního specialisty kozorcia W3C/WAI pro přístupný web pro Evropu. Pan Shadi nejdříve podtrhl hladní překážky přístupného webu jako: chybějící popisky netextových informací, nemožnost měnit velikost fontů, promísená struktura dokumentu, rozdílné funkce různých prohlížečů nekonzistentní navigace a neočekávané chování webu. Naproti tomu specifikoval základní požadavky na web: musí být srozumitelný, ovladatelný pouze klávesnicí, robustní (schopnost být prohlížen různými prohlížeči). Doporučil relevantní W3C technologie jako je HTML, CSS, TT nebo XML. V poslední části svého příspěvku podal doporučení na tvorbu přístupného webu a doporučil používat hodnotící kritéria z více zdrojů. Základem by měly být instrukce zpracované pod názvem Web Content Accessibility Guidelines 2.0
.
V poslední příspěvku vystoupil p. Menšík se sdružení Petit Olomouc s prezentací hardwarových a softwarových prostředků pro ovládání počítače. Pro demonstraci požil velkotlačítkovou klávesnici a jednotlačítkové adaptéry nahrazující myš. Svojí ojedinělostí je tato organizace možná jedinou svého druhu u nás.
Kompletní sborník přednášek naleznete během času na stránkách AISO


Karel Ryšavý
rysavy@bezbarier.czKrasa

Tony_Verelst

Hughes_ERISA


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.