Domů

Domů > Články > Bezbariérové studia u nás a v Kanadě

info@bezbarier.cz


Bezbarierovy_van

Parkovaci_misto

Rampa


Bezbariérové studia u nás a v Kanadě

   Českým příkladem může být Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy university v Brně spolupracující se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky. Kromě individuální konzultační činnosti podporuje studenty formou prominutí školného a zajišťuje bezplatné pomůcky ke studiu. Toto se děje v návaznosti na zařazení do "Programu na podporu integrace zdravotně postižených studentu"- tj. 5. programu "Transformačních a rozvojových programu MŠMT CR na rok 2003" přijatým uchazečům CDCV. V praxi to znamená že věnuje odbornou literaturu a učebnice, zapůjčí multimediální počítačovou sestavu pro podporu domácího samostudia, jednodušší komunikaci s vyučujícími a výuku (zejména jazyků) prostřednictvím multimediálních programu. Samozřejmě že vstup do budovy je bezbariérový.
Díky návštěvě university McGill v Montrealu a diskusi s vedoucí Kanceláře pro studenty s postižením (Office for Students with Disabillities) můžeme představit možnosti v kanadském prostředí. Především je milé, že celé představení kanceláře začíná sloganem „Postoje jsou skutečným postižením“ a pokračuje heslem že poskytované služby by neměly být diskriminační ani dávající privilegia.
Ve všeobecné rovině poskytuje toto centrum poradenství ve financování pomocí provinčních zdrojů, alternativní přizpůsobení studia a zkoušek. Dále je to přístup do laboratoře adaptivních technologií, použití laptopů s uzpůsobeným softwarem, zapůjčení nahrávacích zařízení, pomoc v knihovnách, informace o bezbariérovém pohybu po universitě a poskytování dopravy mikrobusem.
Kancelář se specializuje i na poskytování služeb podle druhu postižení. Pro sluchové vady: FM systémy, vizuelní signalizace, orální interpretery, zapisovatelskou službu atd. Pro zrakové vady: různé četčky obrazovek (IBM, JAWS, OutSpoken screen readers), softwarové lupy, velké monitory, Braillovy řádky, zvukové kalkulárory atd... Pro poruchy učení: Rozpoznávací software pro mluvené slovo, software pro prediktivní psaní, počítačový a manuální zápis, lap-topy. Pro chronické zdravotní problémy: asistence pro plánování kurzů, alternativní zajištění zkoušek zajištění patřičných životních podmínek. Pro koordinační a mobilní problémy: personální asistenci, přístup do učeben, speciální vybavení PC (joycticky, klávesnice, hlasové výstupy) manuální a počítačový zápis.
K tomu všemu je možno získat podporu ze státních programů jak na úrovni Provincie Quebec, tak celokanadského studijního grantu.

Související odkazy:
www.econ.muni.cz/cdcv/ - Ekonomicko – správní fakulta MU, CDCV
www.mcgill.ca/osd - Office for Students with Disabilities - McGill University

Karel Ryšavý
rysavy@bezbarier.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.