Domů

Domů > Články > Kancelář Ombudsmana přístupná vozíčkářům

info@bezbarier.cz
Kancelář veřejného ochránce práv

Parkování pro ZTP

Na stěnách jsou výtvory dětí ze speciálních škol

KANCELÁŘ OMBUDSMANA PŘÍSTUPNÁ VOZÍČKAŘŮM

Slovo "ombudsman" je švédského původu a znamená ochránce práv. Po přijetí zákona o veřejném ochránci práv v r. 1999 byl tímto ochráncem 18. prosince přeloňského roku zvolen JUDr. Otakar Motejl. Aby občané věděli, s čím a jak se na českého ombudsmana obracet, vydala Kancelář veřejného ochránce práv informační letáčky, které mají v současné době k dispozici nejen poslanci a senátoři, ale lze si je vyzvednout i na některých krajských, okresních, městských a obecních úřadech a samozřejmě i přímo v sídle kanceláře v Údolní ulici č. 39 v Brně v tzv. Červeném domu. Bezbariérový vstup je vyřešen spodním vchodem, který je označen - stačí pouze zazvonit. Samozdřejmě jsou zde vyhrazena 2 místa parkování pro ZTP. K právníkům je umožněn přístup výtahem do prvního patra.

Kancelář má rovněž webové stránky: http://www.ochrance.cz Potěšitelné je i to, že stěny kanceláře jsou dekorovány výtvory dětí ze speciálních škol v Jihomoravském kraji.

Občané mohou své podněty a stížnosti podávat písemně nebo osobně. V současné době nelze podněty občanů přijímat e-mailem, poněvadž musejí být opatřeny vlastnoručním podpisem, to se však doufáme změní.

Karel Ryšavý
info@bezbarier.cz

Částečně použitý zdroj: časopis Vozka http://www.vozickari-ostrava.cz
Bezbariérový vstup - stačí jen zazvonit

Informační tabule

Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.