Domů

Domů > Články > Oprava plošiny Mirolift.

info@bezbarier.cz

Oprava plošiny Mirolift.

   Dne 31.10.06 se porouchala plošina Mirolift na hl.nádraží ČD Jihlava. Oprava vč. následné revize trvala neuvěřitelných 3a půl měsíce/viz.e-mail z ČD Centrum Jihl.-17.2. 06/. Jedná se o zdvihací zařízení sestavené převážně z trubek-profilu,,jekl,, na čtyřkolém podvozku, pohybuje se manuelně- tlačením, vybaveno lankovým kladkostrojem.

Průběžně jsme se na ČD Centru v Jihlavě dotazovali na termín ukončení opravy. Po uplynutí 1. měsíce jsem se telefon. dotázal českého výrobce obdobného zařízení firmy Delta B+B, které slouží rovněž stejnému účelu v systému osobní dopravy Č.drah na lhůtu případné opravy. Bylo sděleno, že do 24 hodin se dostaví servis.

U zahraničního výrobku jako je Mirolift považuji za akceptovatelnou lhůtu 3 dny. Oprava v délce 3 a půl měsíce v současné době připomíná spíše servis blízký nule. Vozíčkáři v této situaci museli mnohdy změnit svá rozhodnutí a zrušit cestu vlakem prostřednictvím ČD Jihlava. V ojedinělých případech vyřešila situaci funkční plošina instalovaná přímo na vlakové soupravě.

Tristní na této příhodě je, že Mirolift pro ČD Jihlava byl pořízen především ze sponzorských darů: 100 tisíc Kč firma Sežev Reco, 50 tisíc Kč Konto Bariéry, 70 tisíc Kč Magistrát města Jihlavy, zbývající část cca 30 tisíc Kč uhradily Č.dráhy. Za celou dobu opravy nebyla zapůjčena náhradní plošina / a to ani Českým dovozcem uvedeného Švýc.výrobku/.
Při našich cestách Č.drahami stále vídáme na nádražích, že nebyl dosud vyřešen problém-dostatečně rychle a nedestruktivně- přesun Miroliftu mezi jednotlivými nástupišti, zejm. při větších vzdálenostech.


Ivo a Irena Krajíčkovi,Jihlava
janamarieanna@seznam.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.