Domů

Domů > Články > Výhody parkování v zemích CEMT a EU

info@bezbarier.cz

VÝHODY PARKOVÁNÍ V ZEMÍCH CEMT A EU

V roce 1978 Rada ministrů CEMT stvrdila, že všechny členské země CEMT budou poskytovat osobám se sníženou pohyblivostí, které přijíždějí z jiné členské země, všechny výhody, které jsou poskytovány tuzemcům. Tyto výhody spočívají zejména v tom, že vozíčkáři mohou zaparkovat své vozidlo v rezervovaných zónách, mají povoleno dlouhodobé parkování nebo mají výjimku z platby za parkování. 

V roce 1997 byla tato rezoluce revidována a její pole působnosti rozšířeno. Nyní je aplikována na všechny členské země CEMT a na některé země připojené (Austrálie, Kanada, Korea, Spojené státy, Japonsko, Nový Zéland). Znamená to, že všichni automobilisté - invalidé ze všech členských nebo asociovaných zemí CEMT mají nadále právo využívat všech výhod parkování jako tuzemci, za podmínky, že disponují povolením k parkování označeným mezinárodním symbolem vozíčkáře.

V roce 1998 přijala EU podobnou rezoluci pro členy EU. Nedořešena je standardizace povolení k parkování, která by byla vhodná pro usnadnění reciprocity a odstranění případných nedorozumění na místě. Situaci částečně řeší návrh parkovacího průkazu, který uvádíme v příloze tohoto článku.

Následné informace jsou určeny majitelům průkazu tělesně postiženého na cestách a snaží se seznámit je s předpisy dané země. Jaká je situace v tomto ohledu?

Německo

Na veřejné cestě a na parkovišti jsou místa pro parkování vozíčkářů označena známým symbolem vozíčkáře. Nelze tam parkovat, pokud tato místa nesou označení jména nebo registrační značky (evidenčního čísla) vozidla.

Na veřejné cestě:
- můžete parkovat maximálně 3 hodiny v ulici, kde parkování je přísně zakázáno a v místech určených k parkování pro místní obyvatele.
- Můžete parkovat maximálně 24 hodin v ulici, kde parkování je zdarma, ale  doba parkování je časově omezena.
- Můžete parkovat zdarma po dobu maximálně 24 hodin tam, kde parkování je regulováno parkovacími automaty.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách mimo případu místní vyhlášky. Ověřte na místě. Jestliže taková vyhláška existuje, jste povinni jet nebo parkovat v této zóně jen ve specificky definovaném č- asovém období.
- Toto nařízení neplatí, jestliže jiné vhodné místo k parkování není v dohledné vzdálenosti k disposici.   

Parkování na parkovištích:
Některá parkoviště povolují vozidlům označeným emblémem parkování zdarma, ale pouze v místech vymezených k tomuto účelu. Konzultujte ukazatele nebo hlídače parkoviště.  

Rakousko

Na veřejné cestě a na parkovišti jsou místa pro vozíčkáře označena symbolem. Nemůžete zde parkovat, jestliže tato místa jsou označena jménem nebo imatrikulačním číslem vozidla.

Parkování na veřejné cestě:
- Neparkujte v ulici, kde je parkování přísně zakázáno.
- Můžete zastavit na omezenou dobu v ulicích, kde je parkování zdarma, ale trvání tohoto parkování je časově omezeno.
- Ve většině regionů musíte  za parkování na ulicích nebo parkovištích platit. Ověřte na místě.
- Můžete jezdit a parkovat v zónách pro pěší, ale pouze během hodin, vymezených pro zásobovací vozidla.

Parkování na parkovištích :
Veřejná parkoviště neposkytují slevy vozidlům označeným znakem pro vozíčkáře.


Belgie

Na veřejné cestě a na parkovištích jsou místa reservovaná k parkování vozíčkářů označena symbolem vozíčku.

Parkování na veřejné cestě:
- neparkujte v ulicích, kde je parkování přísně zakázáno,
- můžete parkovat po neomezeně v ulicích, kde je parkování zdarma, ale (pro běžné uživatele) po omezenou dobu,
- ve většině regionů můžete bezplatně zaparkovat v ulicích, kde je parkování placené, například tam, kde jsou parkovací automaty. Ověřte na místě.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách.

Parkování na parkovištích:
Některá parkoviště umožňují vozidlům označeným emblémem vozíčkáře parkovat zdarma, ale pouze v místech k tomu určených.

Kanada

Přístup k této otázce se různí podle jednotlivých regionů, nicméně existují některé společné znaky:

Místa k parkování:
- všechny regiony a územní celky mají místa reservovaná pro tělesně postižené občany dle jejich potřeb
- tato místa jsou označena mezinárodním symbolem vozíčkáře
- města a obce jsou odpovědny za veřejná vyhlášení a aplikaci obecních vyhlášek vztahujících se k používání prostoru k parkování pro osoby se sníženou pohyblivostí.  Cestujícím se doporučuje obrátit se na místní autority za účelem získání rad a doporučení, pokud jde o podmínky zaparkování.

Vydání povolení k parkování:
- povolení k parkování jsou udělována řidičům a pasažérům, kteří jsou omezeni v pohybu, kteří nejsou schopni pohybu ani na krátké vzdálenosti. Povolení je udělováno častěji osobě než vozidlu.
- V zásadě existují dva typy povolení k parkování: Povolení krátkodobé, platné maximálně 1 rok, jedná-li se o dočasnou invaliditu a povolení dlouhodobé, platné po dobu od jednoho roku více. S výjimkou permanentek povolení dlouhodobá musí být pravidelně obnovována. Neoprávněné použití může mít za následek odnětí tohoto povolení.

Privilegia spojená s parkovacím povolením:
Osoby s tělesným postižením mohou svůj vůz zaparkovat v místech k tomu vyhrazených za podmínky, že: platné povolení k parkování musí být umístěno u zpětného zrcátka nebo viditelně na předním skle vozu a majitel průkazu musí opustit vozidlo a nastoupit do něj v místě k tomu určeném.

V rozporu s jinými evropskými zeměmi:
- V Kanadě osoby se sníženou schopností pohybu, které jsou majiteli  platného průkazu tělesně postiženého, nemohou parkovat v pěších zónách, v místech, kde je parkování zakázáno, nebo v místech určených k nakládce a vykládce zboží.
- Ve většině měst nebo obcí držitelé povolení k parkování nejsou obvykle nuceni platit odpovídající náklady za parkování. Cestujícím se doporučuje ověřit si v každé lokalitě, zda tam existuje privilegium parkování, například výjimka z povinnosti platit za parkování. 
- V Kanadě neexistuje omezení času parkovacími hodinami nebo jiná nařízení tohoto typu kromě samotného povolení k parkování.

Dánsko

Na veřejných cestách a parkovištích jsou místa reservovaná pro osoby tělesně postižené označeny symbolem vozíčkáře. Nemůžete zde ovšem parkovat, jestliže místo je označeno jménem nebo evidenčním číslem vozidla. Parkovací kotouč (nebo hodiny) za oknem auta se v Dánsku používají a prodávají se v autoservisu. Pokaždé, když zaparkujete v prostoru, kde parkování je časově omezeno, musíte označit na svém kotouči hodinu. Taky můžete umístit za čelním sklem vozu parkovací kotouč, vydaný v jiné zemi.

Parkování na veřejné cestě:
- Můžete parkovat 15 minut  v ulicích, kde je parkování přísně zakázáno.
- Následující časová omezení se vztahují na vozidla, mající povolení k parkování zdravotně postiženého:
- je-li parkování omezeno na 15 - 30 minut, můžete parkovat maximálně 60 minut.
- je-li parkování povoleno po dobu 3 hodin, můžete zde parkovat neomezenou dobu
- V ulicích, kde je parkování regulováno parkovacími hodinami, budete muset platit podle délky vašeho parkování, ale pokud zaplatíte maximální tarif, můžete parkovat bez omezení.
- Můžete jet a zaparkovat v pěší zóně, ale pouze za specifických podmínek, maximálně 15 minut. Ověřte na místě.

Parkování na parkovišti.
Na placených parkovištích musíte platit podle délky parkování, ale pokud zaplatíte maximální tarif, můžete parkovat neomezeně.

Povolení k parkování : platí model EU.

Španělsko

Na veřejných cestách a parkovištích  místa reservovaná pro tělesně postižené osoby jsou označena symbolem vozíčkáře.

Parkování na veřejném prostranství
- Neparkujte v ulicích, kde parkování je přísně zakázáno. Existují výjimky, informujte se na místě.
- Tarify a povolení k parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se různí. Informujte se na místě.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách. Existují výjimky, ověřte na  místě.

Parkování na parkovištích
Parkoviště často nabízejí redukci a/nebo prodloužení povolení k parkování vozidlům vozíčkářů. Ověřte si na místě.

Povolení k parkování: platí model EU.

Estonsko

Povolení k parkování: národní model.

Finsko

Na veřejné cestě a na parkovišti jsou místa reservovaná vozíčkářům označena symbolem vozíčku. Nemůžete zde parkovat, jestliže parkovací místo nese označení jménem nebo registrační značkou  vozidla.

Parkování na veřejné cestě
- Můžete zaparkovat v ulici, kde parkování je běžně přísně zakázáno.
- Můžete parkovat po neomezenou dobu tam, kde parkování je zdarma, ale (pro ostatní řidiče) pouze po omezenou dobu.
- Bezplatně a po neomezenou dobu můžete parkovat v ulici, kde parkování je řízeno parkovacími hodinami.
- Máte povolení k jízdě a můžete zastavit v pěší zóně. Informujte se na místě.

Parkování na parkovištích
Vozidla  označená symbolem vozíčkáře mohou parkovat zdarma a bez časového omezení.

Povolení k parkování: model EU

Francie

I když existuje národní speciální systém povolování parkování, existují rozdíly. Ověřte na místě. V Paříži mohou vozidla označená vozíkem parkovat na veřejných cestách zdarma.
Na veřejných cestách a parkovištích jsou reservovaná parkovací místa označena symbolem vozíku.

Parkování na veřejných cestách
- Neparkujte v ulicích, kde je parkování přísně zakázáno.
- Můžete parkovat déle než je povoleno v ulicích, kde parkování je zdarma, ale po omezenou dobu. Ověřte na místě.
- Kromě Paříže musíte platit na parkovištích, kde parkování je placené.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách.

Parkování na parkovištích
Parkoviště nenabízejí zvláštní tarify pro vozíčkáře.

Povolení k parkování: model EU.

Řecko

Na veřejné cestě a na parkovišti jsou místa reservovaná pro vozíčkáře označena příslušným symbolem. Nemůžete zde parkovat, jestliže místo nese označení jménem nebo registrační značkou vozidla.  Nepředpokládá se žádní právní úprava ve prospěch parkování vozíčkářů.
Musíte respektovat přidělené místo k parkování, zaplatit požadovanou částku a respektovat časové omezení.

Povolení k parkování: model EU.

Maďarsko

Povolení k parkování: národní model

Irsko

Na veřejné cestě a na parkovišti jsou reservovaná místa označena symbolem vozíčkáře.

Parkování na veřejné cestě:
- Neparkujte v místech, kde parkování je přísně zakázáno.
- Tarify a povolení k prodlouženému parkování pro vozidlo vozíčkáře se různí. Ověřte na místě.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách.

Parkování na parkovištích:
Na určitých parkovištích existují slevy pro vozidla s označením vozíčku. Čtěte cedule nebo se ptejte strážce parkoviště.

Vydávání povolení k parkování:
Vydávání povolení k parkování pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se řídí podle Pravidel silničního provozu, vydaných v roce 1997. Povolení vydávají místní úřady (Irish Wheelchair Association a Disabled Drivers Association) všem osobám s tělesným postižením, ať už jsou řidiči vozidla nebo ne. Každá osoba, která má potíže se svou mobilitou, má nárok na toto povolení.
Povolení plně respektuje Evropské doporučení (98/376/CE), vztahující se k recipročním výhodám  ve všech členských zemích EU. Irská legislativa je aplikována na všechna  povolení k parkování, bez ohledu na zemi, která povolení vydala.

Povolení k parkování: model EU.

Island

Na veřejných cestách stejně jako na parkovištích jsou místa pro vozíčkáře označena příslušným symbolem. Nemůžete zde však parkovat, jestliže místo je označeno jménem nebo registrační značkou vozidla.

Parkování na veřejných cestách
- Neparkujte v ulicích, kde parkování je přísně zakázáno.
- Tarify a povolení k prodlouženému parkování pro vozidlo vozíčkáře se různí. Ověřte na místě.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách.

Parkování na parkovištích
Parkoviště neposkytují všeobecně speciální tarify nebo povolení k prodlouženému parkování  vozidlům vozíčkářů, i když existují některé výjimky podle regionů. Ověřte na místě.

Povolení k parkování: Model EU.

Itálie

Na veřejných cestách a parkovištích  jsou místa k parkování osob se sníženou schopností pohybu a orientace označena symbolem vozíčku. Nemůžete zde parkovat, pokud je místo označeno jménem nebo registrační značkou vozidla.

Parkování na veřejných cestách:
- Neparkujte v ulicích, kde parkování je přísně zakázáno, kromě toho, když vás k tomu opravňují cedule.
- Můžete parkovat po neomezenou dobu tam, kde parkování je obecně časově omezeno a zdarma.
- Můžete parkovat zdarma a bez omezení, kde parkování je regulováno parkovacími hodinami nebo kotouči.
- Neparkujte a nejezděte po pěších zónách, leda by vás k tomu opravňovalo příslušné oznámení. Ověřte na místě.

Parkování na parkovištích:
- Na veřejných parkovištích je pro vozíčkáře reservováno jedno místo na 50 jiných míst. Vozidla zde mohou parkovat zdarma. Jsou-li všechna místa obsazena, je možno zaparkovat kdekoliv jinde zdarma.
- Na některých soukromých parkovištích mohou vozidla s povolením k parkování parkovat zdarma a často mnohem déle, než ostatní vozidla. Ověřte na místě.

Povolení k parkování: model EU.

Litva

Povolení k parkování: národní model.

Lichtenštejnsko

Na veřejných cestách a na parkovištích jsou místa reservovaná vozíčkářům označena příslušným symbolem. Kromě reservovaných míst neexistuje oprávnění pro parkování na veřejných cestách nebo parkovištích. Je třeba respektovat přidělená místa k parkování, zaplatit požadovanou částku a respektovat časové omezení.

Povolení k parkování: model EU.

Lucembursko

Na veřejné cestě a na parkovištích jsou místa reservovaná vozíčkářům označena příslušným symbolem.

Parkování na veřejné cestě:
- Neparkujte tam, kde je parkování zakázáno
- Musíte platit tam, kde parkování je za úplatu a respektovat časové omezení.
- Nejezděte a neparkujte v pěších zónách.

Parkování na parkovištích:
Veřejná parkoviště vám v zásadě nenabízejí zvláštní tarify a povolení k  prodlouženému parkování

Norsko

Na veřejných cestách a parkovištích jsou pro vás reservována místa označená symbolem vozíku. Nemůžete zde parkovat, pokud je místo označeno jménem nebo evidenčním číslem vozidla.

Parkování na veřejné cestě:
- Neparkujte v ulicích, kde je parkování přísně zakázáno
- Můžete parkovat bez časového omezení v ulicích, kde parkování je zdarma, ale pro ostatní řidiče časově omezeno, ledaže by byl čas pro parkování vozíčkáře specifikován.
- Můžete bezplatně a bez časového omezení parkovat v ulicích,  kde jsou parkovací hodiny nebo parkovací kotouče.
- Neparkujte a nejezděte po pěších zónách.

Parkování na parkovištích:
Některá parkoviště umožňují vozidlům vozíčkářů parkovat zdarma a bez časového omezení, ale pouze na místech k tomu určených. Sledujte oznámení a ptejte se hlídače parkoviště.

Povolení k parkování: národní model.

Nizozemí

Na veřejné cestě a na parkovištích jsou místa pro vozíčkáře označena příslušným symbolem. Pokud je místo označeno jménem nebo registrační značkou vozidla, není možno zde parkovat.

Parkování na veřejné cestě:
- V ulicích, kde je parkování přísně zakázáno, můžete parkovat maximálně 3 hodiny
- Kde je placené parkoviště, je třeba zaplatit a dodržet časový limit. Nicméně, existují výjimky, ověřte na místě.
- Můžete parkovat po neomezenou dobu tam, kde je parkování zdarma a pro ostatní řidiče po omezenou dobu.
- Nejezděte a neparkujte na pěších zónách.

Parkování na parkovištích:
Parkoviště v zásadě vozíčkářům nenabízejí ani výhodnější tarify, ani prodlouženou dobu parkování.

Povolení k parkování: Model EU.

Polsko

Na veřejných cestách a parkovištích jsou místa reservovaná vozíčkářům označena symbolem. Místní správa vydává osobám se sníženou mobilitou zvláštní povolení pro usnadnění parkování.

Jízda a parkování na veřejných cestách:
- Můžete jezdit a parkovat v ulicích, kde provoz je normálně zakázán.
- Ve většině regionů můžete jezdit a parkovat na pěších zónách. Ověřte na místě.
- Můžete parkovat v ulicích, kde je parkování zakázáno.
- Můžete zaparkovat v zónách, kde je parkování omezeno.

Parkování na parkovištích:
 Parkoviště často nabízejí reservovaná místa vozíčkářům.
Některá parkoviště dovolují označeným vozidlům parkovat zdarma.

Povolení k parkování: model EU.
   
Portugalsko

Na veřejných cestách a na parkovištích jsou místa reservovaná pro vozíčkáře označena symbolem. Nemůžete zde parkovat, je-li místo označeno jménem nebo evidenčním číslem vozidla.

Parkování na veřejných cestách:
- Mimo vyhrazená místa neexistují jiné disposice pro parkování na veřejných cestách.
- Neparkujte v ulicích, kde je parkování zakázáno.
- Musíte platit v ulicích, kde je parkování placené a nevyžadovat maximální dobu pro své parkování.
- Nemůžete překračovat maximální povolenou dobu v ulicích, kde je parkování povoleno pouze po omezenou dobu.
- Nejezděte a neparkujte na pěších zónách.

Parkování na parkovištích:
Parkoviště v zásadě vozíčkářům nenabízejí redukci parkovného nebo prodloužení parkování.

Povolení k parkování: model EU.
 
Česká republika

Problematika parkovacích znaků není v České republice dostatečně vyřešena. Uznává se legitimace, pokud je  vydána odpovědnou mezinárodní organizací. Povolení k parkování nezakládá  právo na bezplatné parkování, pouze na parkování. Je na vlastníkovi parkoviště, jakou a zdali poskytne slevu.

Povolení k parkování: model EU.

Velká Británie

Na veřejných cestách a parkovištích jsou místa pro vozíčkáře reservována a označena symbolem. Ve Velké Británii a v Severním Irsku se používá povolení k parkování současně s parkovacím kotoučem. Nicméně, cizí návštěvníci se symbolem povolení k parkování bez parkovacího kotouče mají právo na stejné výhody.

Parkování na veřejné cestě:
- Můžete parkovat 3 hodiny v ulicích, kde je parkování přísně zakázáno kromě toho,  je-li tam oznámení „Nakládka a vykládka zboží“.
- Můžete parkovat bez časového omezení a bezplatně tam, kde parkování je řízeno parkovacími hodinami nebo parkovacími kotouči.
- Můžete parkovat po neomezenou dobu v ulicích, kde parkování je zdarma, ale doba trvání je omezena.
- Nemůžete parkovat a jezdit po pěších zónách, pokud není oznámena výjimka pro vozíčkáře.
- V centru Londýna není program jednotný. Ověřte přímo na místě.

Parkování na parkovištích:
 Některá parkoviště umožňují vozidlům označeným symbolem parkování zdarma. Ověřte a místě.

Povolení k parkování: model EU.

Švédsko

Na veřejných cestách a na parkovištích jsou reservována místa pro osoby s průkazem zdravotně postiženého.

Parkování na veřejné cestě:
- Můžete parkovat maximálně po dobu tří hodin v ulicích, kde parkování je přísně zakázáno.
- V ulicích, kde je parkování zdarma ale časově omezeno, platí pro vozidla označená symbolem vozíčkáře následující:
a) je-li parkování omezeno na dobu kratší než 3 hodiny, můžete parkovat maximálně tři hodiny.
b) Je-li parkování omezeno dobou delší tří hodin, můžete parkovat maximálně 24 hodin.
- Můžete bezplatně parkovat v ulicích, kde parkování je placené Ověřte na místě.
- Můžete jezdit a maximálně tři hodiny parkovat v pěších zónách.

Parkování na parkovištích: Parkoviště často nabízejí slevu a prodlouženou dobu parkování pro vozidla, označená symbolem vozíčkáře. Ověřte na místě.

Příloha:

Na jednání CEMT, (Výbor zástupců, Skupina Doprava a osoby se sníženou pohyblivostí), které se konalo 13. a 14. března 2000, bylo doporučeno zřídit jednotný parkovací průkaz pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tento parkovací průkaz by měl mít následující parametry:

1. Rozměry:
- výška: 106 mm
- šířka: 148 mm

2. Barva parkovacího průkazu bude světle modrá, s výjimkou symbolu vozíčkáře, který bude bílý na tmavomodrém podkladu.

4. Průkaz bude plastový. Volné může být eventuálně místo k podpisu vlevo na zadní straně.

5. Průkaz bude rozdělen vertikálně na dvě č6. ásti, jak na lícové, tak rubové straně.

Vlevo na lícové straně bude:
- symbol vozíčkáře v bílé barvě na tmavomodrém podkladě
- datum ukončení platnosti parkovacího průkazu
- číslo parkovacího průkazu
- číslo a razítko vydávající organizace.

Vpravo na lícové straně bude:
- velkými písmeny napsáno „parkovací průkaz pro invalidní osoby“ v jazyce nebo jazycích země, vydávající parkovací průkaz
- dole zřetelný symbol účastnické země, vydávající průkaz.

Na levé rubové straně bude:
- příjmení majitele průkazu
- křestní jméno nebo jména majitele průkazu
- podpis majitele průkazu nebo jiné charakteristické znaky, pokud to vyžaduje národní legislativa
- fotografie majitele průkazu

Na pravé rubové straně bude:
- poznámka „Tento průkaz zplnomocňuje svého majitele k využívání parkovacích výhod, nabízených členskou zemí, ve které se (majitel průkazu) nachází“
- poznámka: „Při použití musí být průkaz umístěn za předním sklem vozidla, tak, aby lícová strana byla dobře viditelná pro případ kontroly“.

7. S výjimkou zápisů vpravo na rubové straně musí být všechny záznamy napsány v jazyce nebo jazycích účastnické země, která průkaz vydala.

Ing. Alena Houserová
houserova@cdvgis.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.