Domů

Domů > Články > Z jednání pracovní skupiny NRZP/bariéry

info@bezbarier.cz

Z jednání pracovní skupiny NRZP/bariéry

   1.Návrh stavebního zákona
MMR vyhotovilo další variantu návrhu stavebního zákona. Z připomínek pracovní skupiny NRZP/bariéry byla do zákona zařazena pouze jedna zcela formální úprava (zavedení pojmu „ bezbariérové řešení stavby“ - § 119).
Nebyla akceptována (z neznámých důvodů) žádná z navržených variant, řešící posuzování a kontrolu staveb z hlediska přístupnosti:
a) v rámci § 181 (dříve § 193) – expertní činnost
b) v rámci § 182 (dříve § 194) – ochrana veřejných zájmů
c) v rámci § 153-160 (dříve § 167-174) - nový právní institut autorizovaný inspektor
V části, týkající se územního rozhodování, byla navíc vypuštěna povinnost v rozhodnutí o umístění stavby stanovit podmínky zabezpečující užívání OOSPO obsažená v §94 (2) d původního návrhu.
Ing. Holub a ing. Strach vypracovali nové znění připomínek, které byly na jednání podrobně diskutovány. Závěrečné znění – viz. příloha Z6-P1-připomínky k 2.verzi stavebního zákona.
Pracovní skupina žádá předsedu NRZP, aby připomínky k návrhu stavebního zákona předal na MMR a současně vzhledem k závažnosti celé problematiky a klíčového významu nového stavebního zákona žádáme o osobní projednání těchto připomínek se zodpovědnými pracovníky MMR.
K projednání připomínek byli prac. skupinou delegováni ing. Strach a ing. Holub.

2. Návrh střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se ZP
(část VIII. Přístupnost prostředí)
Projednávání Koncepce vládou bylo dle informací se stránek www.nrzp.cz přerušeno. Co se týče bezbariérového řešení staveb je v tomto materiálu několik zajímavých podnětů, ale chybí bohužel návrh řešení, které by bezbariérovost řešilo do budoucna komplexně a koordinovaně. Dle informací NRZP již změny v tomto materiálu nejsou možné.
Celé znění Koncepce si můžete stáhnout ze stránek www.nrzp.cz

3. Dopis České advokátní komora
Pracovní skupina připravila dopis, který se obrací na Českou advokátní komoru s prosbou o posouzení problému komplexního řešení bezbariérovosti z právního hlediska popř. o zpracování nezbytného podkladu pro usnesení vlády nebo pro změ-nu popř. novelu zákonů. Znění dopisu viz. příloha Z6-P2-dopis ČAK
Prosíme předsedu NRZP o zaslání dopisu na ČAK.


4. Jednání Českou komorou architektů
Se bohužel ještě neuskutečnilo.


5. Černá a bílá kniha bariér
Vládní výbor pro zdravotně postižené a Národní rada zdravotně postižených vyhlásili projekt „Černá a bílá kniha bariér“. V publikaci budou v první části ukázány realizované projekty, které jsou z hlediska přístupnosti špatné, nevhodné či přímo nebezpečné, v druhé části pak budou představena řešení kvalitní a funkční. Základní informace lze najít na www.nrzp.cz , upřesňující informace budou rozeslány co nejdříve.

6. Cena Mosty 2004
NRZP vyhlásilo další ročník soutěže MOSTY 2004. Cena bude udělena za významnou činnost, projekt nebo akt, který významným způsobem zlepší postavení občanů se zdravotním postižením v České republice, v regionu nebo v obci. Pokud máte nějaký návrh, týkající se problematiky odstraňování/řešení bariér, pošlete ho prosím nejpozději do 30. listopadu písemně na adresu: Národní rada zdravotně postižených ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži – www.nrzp.cz

7. Metro Praha
Člen PS ing. Strach upozornil písemně na problémy, týkající se rekonstrukce výstupu z metra na Václavské náměstí. Akce je ve stadiu územního řízení a je třeba důsledně trvat na dodržení všech požadavků vyhlášky č. 369/2001 Sb., aby se postupně metro stávalo vozíčkářům více přístupné. PS pověřila ing. Stracha dalším sledováním situace. V případě, že nebude vyhláška dodržována, bude třeba zásahu ze strany NRZP.

8. Další jednání
se uskuteční dne 24.6. 2004 v Praze, sídlo NRZP, Plynárenská ul., začátek v 11.00 hod. Na schůzce by se mělo jednat mj. o koncepci (osnově) nové vyhlášky, která nahradí stávající vyhl. č. 369/2001 Sb. Veškeré své připomínky a návrhy prosím posílejte na mailovou adresu mila@ligavozic.cz popř. na adresu Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42, 602 00 Brno.


M. Antonovičová
mila@ligavozic.cz


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.