Dokumenty Domů Dokumenty

Domů > Dokumenty > Charta přístupu

info@bezbarier.cz

CHARTA PŘÍSTUPU K DOPRAVNÍM SLUŽBÁM A INFRASTRUKTUŘE

Tato charta byla přijata na konferenci evropských ministrů dopravy (CEMT) ve dnech 19. a 20. května 1999 ve Varšavě.
Touto chartou byl přijat závazek, že nově budovaná infrastruktura v Evropě bude přihlížef k potřebám lidí s omezenými možnostmi pohybu a orientace.

1. Počet lidí s omezenými možnostmi pohybu a orientace vzrůstá.
Lidé s omezenými možnostmi pohybu a orientace tvoří významnou a stále rostoucí část evropské populace. V souvislosti se stárnutím této populace jejich počet v příštích 50 letech podstatně vzroste. Do roku 2020 bude v Evropě dvakrát více osob nad 65 let věku, než bylo v roce 1960.
2. Každý musí mít možnost žít nezávislým způsobem života. Jednoznačným a schváleným politickým cílem je vybudování
takové Evropy, ve které budou mít občané bez ohledu na zdravotní postižení a věk možnost žít nezávislým způsobem života. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné, aby veřejné budovy, dopravní systémy a infrastruktura byly bez bariér.
3. Nová infrastruktura musí brát v úvahu potřeby lidí s omezenými možnostmi pohybu a orientace.
V oblasti dopravy a infrastruktury se v Evropě připravuje a realizuje řada nových projektů. Doba životnosti dopravních zařízení a infrastruktury může být velmi dlouhá a projekty zvažované nyní budou sloužit ještě v příštím tisíciletí. Je proto nezbytné, aby byly budovány v souladu s potřebami lidí s omezenými možnostmi pohybu a orientace. Zlepšení přístupnosti přispívá v každém případě ke zvýšení kvality těchto systémů a mají z něho obvykle prospěch všichni cestující.
4. Přístupnost musí garantovat vlády.
Jasnou zodpovědnost za zajištění nejvyšších standardů přístupnosti u navrhovaných i realizovaných projektů mají jednotlivé vlády.


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.