Dotazník pro zjištení bariér v prostředcích hromadné dopravy v České republice
Centrum dopravniho vyzkumu
   Centrum dopravního výzkumu v rámci úkolu pro Ministerstvo dopravy České republiky provádí průzkum vnímání bariér v rostředcích veřejné hromadné dopravy. Spolecně s projektem Bezbarier.cz (www.bezbarier.cz ) připravilo internetovou online verzi dotazníku. Průzkum je zaměren hlavně na nedostatky ve vnitřním uspoŕádání vozidel, které brání snadnému vstupu, výstupu, pohybu a pobytu ve vozidlech verejné hromadné dopravy. Výsledky budou zdokumentovány a následne využity pro zmenšení bariér v MHD. Prosíme úcastníky ankety o vyplnení následujících otázek a o jejich prípadné doplnení o poznatky další (dle Vašeho uvážení). Dekujeme za Váš šas venovaný vyplnení dotazníku.
Bezbarier.cz
 Dotazník pro zjištení bariér v MHD
 1) Pohlaví     Muž      Žena   
 2) Věk     do 20      20-40      40-60     nad 60    
 3) Jsem držitel průkazu ZTP?     ano      ne   
     Jsem držitel průkazu ZTP-P?     ano      ne   
   a) Jsem osoba se smyslovým postižením:
     Osoba nevidomá nebo se zbytky zraku     ano      ne   
     Osoba hluchá nebo se zbytky sluchu     ano      ne   
     Osoba hluchoslepá     ano      ne   
    Osoba se sníženou schopností vnímání nebo osoba mentálne postižená     ano      ne   
   b) Jsem osoba s pohybovým postižením:
     Osoba s težkým pohybovým postižením     ano      ne   
     Osoba s vážným pohybovým postižením     ano      ne   
  c) Senior (možná kombinace pohybového a smyslového postižení)     ano      ne   
  d) Osoba s docasným pohybovým omezením (zlomená noha, ruka)      ano      ne   
  e) Osoba malého nebo naopak príliš velkého vzrustu     ano      ne   
 4) Vždy potrebuji sedět celem ve směru jízdy     ano      ne   
 5) Zkušenosti z provozu (u bežného, nejradeji denně používaného spoje):
     -V prípade nástupu / výstupu vozíckáre do nízkopodlažního vozidla
       využívá řidič výklopné plošiny u II. dveří 
   ano      ne   
    -Jiné poznatky     
 6) Využíváte v soucasné dobe verejné dopravy?     vubec      vyjimecne      obcas      pravidelne   
     V prípade, že hromadné dopravy nevyužíváte, ci ji využíváte výjimecne,
      sdelte nám, co Vám v jejím užívání brání 
   
 7) Vyjádření ke konkrétnímu typu vozidla:
      -jedná se o:     autobus      tramvaj      trolejbus      metro   
      -typ (nebo bližší popis pro identifikaci vozidla, neznáte-li typ):    
      -město (provozovatel):     
      -nástup pro ZTP druhými dvermi považuji za     vyhovujici      přijatelný     nevhodny   
      -usporádání sedadel pro ZTP považuji za     vyhovující      přijatelný     nevhodný   
      -prostor pro vozíckáře a kočárky považuji za     vyhovujici      prijatelny     nevhodny   
      -upevnění vozíku je     vyhovujici      prijatelny     nevhodny   
      -sklopná sedadla u prostoru pro vozíčkáře považuji za      vyhovujici      prijatelny     nevhodny   
      -dostatek tyčí k držení uvnitř vozidla:     ano      ne   
      -povelová souprava pro nevidomé funguje:     ano      ne     nevim   
      -další a) - nedostatky:     
      -další b) - popřípadě klady:     
      V případě negativní odpovědi u bodu 7) se pokuste navrhnout
      lepší řešení.