Domů

Domů > Tipy > Můžete mít speciální telefon

info@bezbarier.cz

MŮŽETE MÍT SPECIÁLNÍ TELEFON

     Dnem 1. 7. 2001 vstoupila v platnost "Dohoda  mezi společností  ČESKÝM TELECOMEM, a.s. a Sdružením zdravotně postižených v ČR o poskytování výhod u vybraných telekomunikačních činností zdravotně postiženým občanům".
     Předmětem této Dohody je závazek naší společnosti k poskytování   výhod osobám těžce zdravotně postiženým, uvedeným v § 29 odst.(2), písmeno g) a h) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a dle ustanovení § 36 odst. (1) uvedeného zákona i poskytování  nájmu speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení za cenu standardního telefonního přístroje.
     Podmínkou pro poskytnutí nájmu speciláně vybaveného koncového telekomunikačního zařízení je, že:

  1. žadatel musí být účastníkem telefonní stanice
  2. žadatel musí být držitelem průkazu ZTP/P, respektive držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, nebo osobou uznanou lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnou.
     Pokud žadatel splňuje výše uvedené podmínky, obrátí se na Centrum služeb pro zdravotně postižené (dále jen CSZP) příslušnému místu jeho bydliště, kde si můžete vyzvednout tiskopis "Žádost o nájem speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení". Tiskopis vyplníte dle předtisku, doplníte o doporučení ošetřujícího lékaře a doporučení  CSZP a toto předáte ČESKÉMU TELECOMU buď osobně na kontaktním místě určeném pro styk s veřejností (např. Zákaznické centrum) nebo písemně. Naše společnost pak na základě doporučení ošetřujícího lékaře zabezpečí požadované koncové telekomunikační zařízení dle druhu zdravotního postižení a uzavře s Vámi dodatek ke smlouvě "Poskytnutí dalších služeb" - na nájem koncového telekomunikačního zařízení.
     CSZP Vám sdělí další potřebné informace nebo, se můžete obrátit také na bezplatnou linku Telefonického centra služeb 0800/123456.

Přejeme Vám příjemné léto.

S pozdravem

Hana Hejsková
tiskový odbor


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.