Domů

Domů > Tipy > Jak získat PC

info@bezbarier.cz

JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK NA KOUPI POČÍTAČE

     Je pravda že je možné získat příspěvek na koupi počítače jako kompensační pomůcky, text který čtete je napsán na počítači, který jsem si s tímto příspěvkem pořídil. Na začátku bych ještě chtěl zdůraznit, že tento příspěvek není nárokový, tedy že okresní úřad nemusí příspěvek poskytnout.

A tady je návod, jak na to:

     Celou záležitost vyřizuje referát sociálních věcí okresního úřadu (zda, a kdo přejal jeho kompetence po reformě státní správy, nevím) – nebojte se v Ústí nad Orlicí byli moc ochotní a příjemní, tak proč by to takové nebylo i u vás. Zde vám také dají formulář žádosti, kterou musí potvrdit odborný lékař, u kterého jste v péči. Potvrzení se týká vaší schopnosti kompensační pomůcku využívat, a také toho, že pomůcku nehradí zdravotní pojišťovna. Formulář pak vrátíte zpět na referát sociálních věcí.
     Procentuální výše příspěvku je závislá na druhu postižení, může být až 100 % z ceny pomůcky (já osobně mám průkaz ZTP a na počítač jsem dostal 50% z pořizovací ceny).
     Danou částku dostanete šekem či poštovní poukázkou po zaslání kopie faktury za zakoupené zboží. Lze též využít možnosti tzv. proformy, kdy uděláte objednávku, necháte si vystavit předběžnou fakturu a její kopii odešlete (peníze pak získáte před samotnou platbou).
     Další žádost můžete podat za 5 let. Pozor, přestanete-li takto opatřenou pomůcku během této doby užívat (např. prodáte-li ji, věnujete, ale i bude-li vám ukradena), musíte poměrnou částku vrátit zpět okresnímu úřadu.

Pavel Tůma

Článek nám zaslal pan Mgr. Lubomír Krejčí. Děkujeme oběma. 

UPŘESNĚNÍ ČLÁNKU "JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK NA KOUPI POČÍTAČE"

     Okresní úřady poskytují příspěvek na kompenzační pomůcky podle § 33 vyhlášky č. 182/91 ve znění pozdějších předpisů. Seznam pomůcek je tam uveden v příloze č.4 a je rozdělen na 3 části :

  1. pro tělesně postižené
  2. pro sluchově postižené
  3. pro zrakově postižené
     Z pomůcek pro tělesně postižené zde není uveden nikde počítač. Jen položka č. 6 (psací stroj se speciální klávesnicí) umožňuje získání počítače jako srovnatelné pomůcky a to za těchto podmínek :
  1. počítač je používán k přípravě na budoucí povolání a k pracovní činnosti
  2. musí se jednat o postižení celého pohybového systému

     V případě, že občan potřebuje speciální úpravu ovládacích prvků počítače, lze poskytnout příspěvek i na pořízení této speciální periferie. Maximální výše příspěvku 50%.

     Širší nabídka je pro těžce sluchově postižené, kteří mohou jako obdržet příspěvek na PC s modemem jako srovnatelnou pomůcku s psacím telefonem (75%). Mohou obdržet příspěvek na přídavnou kartu k PC a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící (75%) Mohou obdržet faxmodemovou kartu a programové vybavení emulující fax (75%).
Nejširší nabídku mají v tomto směru těžce zrakově postižení, kteří mají v seznamu 8 z 20 pomůcek na bázi PC většinou s možností 100% hrazení.

     Příspěvek na jakoukoliv pomůcku z výše citovaného seznamu vyhlášky je nenárokový. Popis získání finančního příspěvku je víceméně přesný. Jsou velké rozdíly v postoji referátů sociálních věcí okresních úřadů. Ve velkých městech s magistrátem tuto funkci zastávají úřady městských částí.

RNDr. Hana Bubeníčková
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.