Domů

Domů > Tipy > Možnost vrácení DPH

info@bezbarier.cz

MOŽNOST NAVRÁCENÍ DPH PŘI NÁKUPU AUTOMOBILU

     S platností od 11. 4. 2000 má zdravotně postižená osoba, které byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla, nárok na vrácení daně u automobilu zakoupeného v tuzemsku (jak domácí výroby, tak automobil vyrobený v zahraničí). Zde musíme upozornit, že se nejedná o vozy zakoupené v autobazarech - ty nejsou plátci DPH, či o ojeté automobily dovezené soukromě ze zahraničí.

     Daň se vrací zdravotně postižené osobě za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku v období pěti let, nejvýše však do výše 100 000,- Kč. V praxi to znamená, že pokud je cena automobilu vyšší než cca 445 000,- Kč, nevrací se daň v plné výši, ale pouze v částce 100 000,- Kč.

     Nárok na vrácení zaplacené daně může zdravotně postižená osoba uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen. Nárok na vrácení zaplacené daně může zdravotně postižená osoba uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Nárok se uplatňuje v písemné žádosti, podané finančnímu úřadu v místě příslušného trvalého bydlště zdravotně postižené osoby. Této osobě se vrátí daň do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti.

     Žádost o vrácení daně musí obsahovat:
-   jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
-   rozhodnutí okresního úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
-   daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně.

     Na dokladu o nákupu osobního automobilu je plátce povinen uvést:
-   své obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště nebo místo podnikání,
-   své daňové identifikační číslo (DIČ),
-   rozsah a předmět zdanitelného plnění,
-   sazbu a výši daně.

     Uvedený zákon nepočítá s možnosí zpětné žádosti o navrácení DPH.

Zdroj
Zpravodaj střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci zdravoně postižených,
číslo 2, ročník IV


Doporučené rozlišení 800x600, MSIE 5.0.